Betty van den Braber

Betty van den Braber

Wie ben ik

Mijn naam is Betty van den Braber.

Al bij de actiegroep “Niet bouwen in het Bos” en daarna het ontstaan van de politieke partij Leefbaar Zeewolde ben ik altijd nauw betrokken geweest bij Leefbaar.

Eerst met een lidmaatschap van de actiegroep en toen met een functie in het Bestuur. Al snel werd ik gevraagd om zitting te nemen in de Raadscommissies en daarna was de volgende stap als Raadslid een logisch vervolg.

Van 2010 tot 2014 heb ik een bijdrage geleverd in de Raad van Zeewolde. Het was een leerzame en mooie periode waarin ik mijn steentje heb bijgedragen om de samenleving in Zeewolde te ondersteunen. Het feit dat we een lokale partij zijn zorgde ervoor dat we als raadleden van Leefbaar Zeewolde vooral voor de lokale belangen konden strijden. Dit is nog altijd het uitgangspunt van ons. Opkomen voor de belangen van ons als inwoners. Het NEE tegen het Datacenter is daar het meest recente voorbeeld van.