LZ presenteert 2e Leefbaarheidsmonitor

HOE LEEFBAAR IS ONS DORP?

Wat vinden Zeewoldenaren van het Onderwijs, Veiligheid, Sport, Centrum, Gezondheidszorg, Groei en Wonen, Kunst en Cultuur, Verkeersveiligheid en de Gemeente?

Die vragen hebben studenten van de Hogeschool Windesheim wederom in opdracht van Leefbaar Zeewolde gesteld aan de inwoners van Zeewolde.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? De studenten hebben ze verwerkt tot de “2e leefbaarheidsmonitor“.

Evenals in de voorgaande versie van de leefbaarheidsmonitor werd als eerste gevraagd om een algemeen oordeel over de hieronder genoemde onderdelen:

 • Veiligheid;
 • Bereikbaarheid;
 • Kunst & Cultuur;
 • Winkelcentrum;
 • Onderwijs;
 • Recreatie, sport & toerisme;
 • Groei;
 • Wonen;
 • Functioneren gemeente;
 • Gezondheidszorg;
 • Functioneren hulpdiensten.

De Zeewoldenaren voelen zich veilig in hun gemeente. 90% van de respondenten beoordeelt de veiligheid in Zeewolde overdag met goed of zeer goed. 62% vindt dat nog maar in de avond. Daarnaast is men zeer te spreken over de recreatie, sport en toerismemogelijkheden in Zeewolde. Ook het wonen in Zeewolde wordt als aangenaam beschouwd. Het onderwijs wordt evenzo positief beoordeeld. Slechts 3% ervaart het onderwijs als slecht of zeer slecht.

Minder positief zijn de Zeewoldenaren over het winkelcentrum en kunst & cultuur. Opvallend hierbij is het percentage dat hierover neutraal van mening is. Ook minder positief is men over het functioneren van de gemeente al is er een lichte verbetering te constateren.

Bijna de helft van de respondenten beoordeelt de onderdelen bereikbaarheid, gezondheidszorg en groei met een goed of zeer goed.

Ten opzichte van vorig jaar vallen twee zaken op. Allereerst is er een duidelijke verschuiving in de mening van de Zeewoldenaren met betrekking tot veiligheid. Vorig jaar vond 94% dat Zeewolde veilig tot zeer veilig was overdag, dit jaar is dat gezakt naar 90%. ’s Avonds is het percentage gezakt van 70% naar 62%. Daarnaast is het oordeel van de respondenten met betrekking tot het functioneren van de gemeente enigszins veranderd. Vorig jaar was het rapportcijfer een 5,1 en dit jaar krijgt de gemeente een 5,2. Opmerkelijk is wel het aantal neutrale meningen.

Alle bovengenoemde onderdelen zijn in secties uitgewerkt en zijn na te lezen in de tweede Leefbaarheidsmonitor (PDF).

Het is mogelijk deel te nemen aan het inwonersplatform. Is dit iets voor u? Geef u dan op door ons een e-mail bericht te sturen met uw naam, telefoonnummer, etc.