Financiën Zeewolde op orde

Geen toezicht meer nodig

Bron: Stentor Veluws Dagblad

De vlag gaat nog niet uit bij de gemeente Zeewolde: de begroting voor 2006 is voor het eerst sinds 2003 weer sluitend, maar er zitten nog wat addertjes onder het gras. De regering in Den Haag moet nog beslissen over de onroerend-zaakbelasting (ozb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Zelf komt de gemeente in 2007 ook nog even onder de rode streep.

De sluitende begroting voor 2006 is gerealiseerd zonder de gemeentelijke ozb verder te verhogen dan de inflatie noodzakelijk maakt. ‘Zeewolde is daarmee de goedkoopste gemeente in Flevoland en landelijk betalen Zeewoldenaren minder dan het gemiddelde aan gemeentelijke belastingen’, heeft wethouder financiën M. Schouten uitgezocht.
Dat gaat gepaard met een bovengemiddeld niveau aan voorzieningen, vindt Schouten. ‘Denk maar aan het sociaal cultureel werk en de sport.’ Binnen het sociaal cultureel werk is een ruime plaats ingeruimd voor jeugd- en jongerenbeleid, waarvoor het college binnen de begroting twee ton extra wist vrij te maken.

Maar in de ozb zit hem ook de kneep voor het komende jaar. Op rijksniveau wordt erover gepraat het gebruikersdeel van deze gemeentelijke belasting te schrappen. ‘De regering zegt wel dat de gemeenten daarvoor worden gecompenseerd door middel van een extra uitkering, maar ik moet dat nog zien’, twijfelt Schouten. ‘Landelijk hebben de burgemeesters zich er al over beklaagd dat de regering gemeenten zolang in onzekerheid houdt.’

Toedeling
Dezelfde onzekerheid heerst er rond de WMO. Het Rijk hevelt een aantal zaken op sociaal gebied naar de gemeenten over, maar hoeveel geld er met de taaktoedeling meekomt, daarover heeft de regering nog geen duidelijkheid geschapen.
De provincie Flevoland heeft eerder al in een brief aandacht gevraagd voor de financiële positie van Flevolandse gemeenten, met als nadrukkelijk verzoek daarmee rekening te houden bij de compensatie voor de ozb. Schouten begrijpt die actie van de provincie niet. ‘Dat is buiten ons om gegaan en we zijn er niet zo gelukkig mee. We begrijpen niet hoe de provincie erbij komt dat onze financiële positie minder solide zou zijn dan van oudere gemeenten.’

Trots
Schouten is er juist trots op dat het Zeewolder college, dat sinds 2004 in functie is na het opstappen van de vorige wethouder financiën E. Cramer, de reserves van de gemeente weer op niveau heeft gebracht.
Het college schrijft dan ook in een brief waarmee het de begroting aan de gemeenteraad aanbiedt, onomwonden: ‘Het college is van mening dat de maatregelen die genomen zijn, voor de provinciale toezichthouder aanleiding geven om zijn vertrouwen in Zeewolde te herstellen.’ Het toezicht van de provincie houdt in dat elke grote uitgave waartoe de gemeente besluit, eerst voorgelegd moet worden aan de provincie. Dat toezicht is dus inmiddels overbodig, al geeft Schouten toe er ook zijn voordeel mee te hebben gedaan: ‘De provincie heeft ons soms nuttige aanwijzingen gegeven.’