Raad wil eigen toelage niet kwijt

Donderdag 3 november haalde een voorstel van het college om € 20.000 op de fractievergoedingen te bezuinigen het niet. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2006 kreeg een amendement van de Christen Unie een nipte meerderheid.

Wat is het geval. Door de gemeenteraad is besloten € 200.000 extra uit te geven aan jongerenbeleid. Vanwege de nog steeds lastige financiële situatie moet dit bedrag worden opgebracht door ‘oud beleid’ om te zetten naar ‘nieuw beleid’. Met andere woorden, er moet dus gezocht worden naar verschuivingen in de diverse budgetten.

In het kader van het ‘dualisme’ ontvangt iedere fractie een toelage voor studie, het inhuren van externe expertise en dergelijke, voor een totaalbedrag van ongeveer € 21.000.

Leefbaar Zeewolde en de VVD stemden tegen het amendement. Wij zijn van mening dat iedereen moet inleveren, dus óók de raadsfracties. Helaas werd dit standpunt niet gedeeld door de Cristen Unie, het CDA, de PvdA en de Zeewolde-partij (Burgerbelang). Bij de laatste partij is dit vooral verbazend daar men enige tijd geleden nog pleitte voor een korting op de raadsvergoeding vanwege de noodzakelijke bezuinigingen.

Leefbaar Zeewolde vindt deze gang van zaken een slecht signaal naar de Zeewolder gemeenschap. Het geeft geen pas bezuinigingen op te leggen aan diverse instanties en verenigingen, maar je eigen subsidiepotje niet te willen inleveren.