De bestemming van het G-gebied

In de raadsvergadering van 24 november j.l. heeft Leefbaar Zeewolde aangekondigd dat de partij volgend jaar met een initiatiefvoorstel zal komen voor de bestemming van het veelbesproken G-gebied. Dit bosgebied – bij de manege en begraafplaats –  heeft nog geen definitieve bestemming waardoor elk jaar een zogenaamd voorbereidingsbesluit moet worden genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

De uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor geven duidelijk aan dat bijna 80% van de ondervraagden van mening is dat er niet gebouwd mag worden in de bossen rondom ons dorp. Dit is ook volledig in lijn met de visie van Leefbaar Zeewolde.

Leefbaar Zeewolde constateert dat er in het G-gebied nauwelijks onderhoud wordt gepleegd terwijl het een zeer waardevol gebied is. Een van de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel zal onder meer zijn dat het gebied zijn bosfunctie behoudt en dat de inrichting afgestemd moet worden voor lichte recreatieve doeleinden zoals wandelen, fietsen, paardrijden, joggen enz.

Leefbaar Zeewolde zal ook de inwoners betrekken om tot een breed gedragen  initiatiefvoorstel te komen dat dan medio 2006 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Voor nadere inlichtingen:
Rein Zijlstra,
fractievoorzitter.
Tel. 036-5224697 of 06-54321078