Uitbreiding Lelystad Airport bedreigt de leefbaarheid van Zeewolde

Toekomstige ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Lelystad Airport vormen een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het leefmilieu in ons dorp. In tegenstelling tot eerdere plannen bleek afgelopen woensdagavond tijdens een presentatie van Lelystad Airport dat de geplande vliegroutes dwars over ons dorp zullen lopen.

Bovendien nemen deze vliegroutes over Zeewolde een groot deel (ong. 70 %) van de grote luchtvaart voor hun rekening, in totaal zijn dat 60.000 vliegbewegingen per jaar. Ongeveer 30.000 van deze bewegingen worden gemaakt met helikopters en de overige 30.000 met passagiersvliegtuigen waarvan circa 14.000 van het type Boeing 737 en Airbus A320. Als we de helikopters even wegdenken komt dit neer op meer dan 80 vliegbewegingen per dag; Lelystad Airport wil van 06.00-23.00 uur open blijven, dus hebben we te maken met zo’n 5 vliegbewegingen gemiddeld per uur; waarvan in de spits zeker een veelvoud mag worden verwacht. Even zorgwekkend is de geplande hoogte van slechts 1000 m waarop de vliegtuigen over ons dorp vliegen (de documentatie heeft het zelfs over een hoogte van 700 meter). Bovendien moet na het stijgen een scherpe bocht boven Zeewolde worden gemaakt wat veel extra lawaai en gasuitstoot oplevert. Logischer zou het zijn als de vliegtuigen rechtdoor gingen maar dan komen ze gedeeltelijk over Almere en onze buren hebben nu eenmaal een behoorlijk grote vinger in de provinciaalse pap.

De lasten zijn voor Zeewolde in dit geval zeker groter dan de lusten. Er is voor Zeewolde niet of nauwelijks enig economisch voordeel te verwachten. Zeker niet in de bespiegelingen dat de groei van Lelystad Airport een toename van de toeristen naar Flevoland met zich mee zou brengen. Integendeel, men komt naar Flevoland voor de rust en de natuur en dat is nu precies waar Lelystad Airport niet aan meewerkt.

Leefbaar Zeewolde volgt de ontwikkelingen van Lelystad Airport al jaren met argusogen en heeft dit punt regelmatig aangeroerd. Evenals de vele aanwezigen bij de presentatie zijn wij zeer ongerust over de laatste plannen die nu gepresenteerd zijn door Lelystad Airport. Wij roepen de bevolking van Zeewolde, partijen en organisaties dan ook op om massaal de handen ineen te slaan en hun bezwaren in de huidige inspraakprocedure in te brengen. Hoe moeten we dat doen? Formeel zitten we van 5 januari tot en met 15 februari 2006 in de inspraakprocedure voor de Startnotitie voor het Milieueffectrapport (MER) waarbij we tot en met 15 februari 2006 tijd hebben voor een reactie. Door nu massaal te reageren op de plannen en de gevolgen voor Zeewolde kunnen we in deze fase de ontwikkelingen van de MER bijsturen en mogelijke alternatieve vliegroutes laten onderzoeken. Op de website van  ‘Verontruste Inwoners Van Flevoland’, www.vivf.nl is verdere informatie over de startnotitie en inspraakprocedure te vinden.

Laten we nu reageren voor dat het te laat is. Doe mee! Want we willen toch geen Boeings boven Zeewolde.

Ben Sonneveld,

Gemeenteraadslid, Leefbaar Zeewolde