Actiedag tegen de vliegroute over Zeewolde

Vandaag, 28 januari, heeft de gecombineerde actie tegen de voorgenomen vliegroute over het centrum van Zeewolde plaatsgevonden. Van ’s morgens 10.00 tot 15.00 zijn een groot aantal vrijwilligers zeer actief geweest met het verkrijgen van handtekeningen van het winkelend publiek. Rond 15.00 uur waren bijna 3.000 handtekeningen verzameld.

Het algemene beeld was dat het overgrote deel van de inwoners van Zeewolde absoluut geen vliegroute over het dorp wil. Wel was vaak te horen dat men niet per definitie tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is. De economische voordelen voor de regio worden ook belangrijk gevonden. De vraag blijft natuurlijk of er voor Zeewolde in dit kader voordelen zijn te verwachten.

Al met al hebben we een goed gevoel over deze actie en zijn we blij met de gezamenlijke inspanning van alle Zeewoldense politieke partijen om het tij te keren. Een compliment aan alle vrijwilligers die langdurig de kou hebben getrotseerd is op z’n plaats.

2 februari a.s. heeft u de mogelijkheid op persoonlijke titel in te spreken op de bijeenkomst in RSG/Levant. Komt allen!

Burgemeester Ype Dijkstra spreekt de verzamelde Zeewoldenaren toe.

Het centrum van de actie: de Meermin op het Kerkplein