Duo-informateurs in Zeewolde van start

Donderdagavond 9 maart j.l., nog geen 48 uur na de verkiezingsuitslag, heeft Leefbaar Zeewolde als grootste partij in een openbare bijeenkomst waarbij alle partijen waren uitgenodigd, het initiatief genomen om een Informatietraject op te starten.

Leefbaar Zeewolde wil een korte maar intensieve informatieronde om te onderzoeken wat de meest wenselijke en meest kansrijke coalitie kan zijn.

  • Wenselijk in relatie tot een afspiegeling van de verkiezingsuitslag.
  • Kansrijk daar waar het gaat om programmatische overeenkomsten.

Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde gaat de komende tijd als informateur aan de slag om de mogelijke coalities tussen de politieke partijen in Zeewolde te onderzoeken. Sonneveld wordt bijgestaan door Lennart van der Meulen, een externe deskundige.

Ben Sonneveld is geen onbekende in Zeewolde en er is een groot draagvlak bij de partijen voor zijn rol als informateur. Lennart van der Meulen (1959), studeerde sociologie in Utrecht en heeft  ruime ervaring in politiek Den Haag. Bij D66 was hij in het verleden campagneleider en adviseur van de staatssecretaris voor Media en Cultuur. Na een periode te hebben gewerkt als Commissaris programmatoezicht bij het Commissariaat voor de Media, is hij sinds 1 december 2003 benoemd tot netcoördinator van Nederland 3.

Donderdag 23 maart doen van der Meulen en Sonneveld verslag van hun bevindingen in een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis.