Het G-gebied; bos Zeewolde onmisbaar natuurgebied

Het G-gebied is het bosgebied bij de manege en begraafplaats. Het gebied grenst aan de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg (tegenover de sportvelden) en is ongeveer 60 hectare groot.

Momenteel is het G-gebied een zoekgebied voor toekomstige woningbouw en onder andere de Christenunie, VVD en PvdA hebben er zelfs al inrichtingsplannen voor gemaakt.

Leefbaarheidsmonitor

Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt steeds opnieuw dat de meerderheid van de inwoners (85%) tegen woningbouw is in de bossen rondom Zeewolde. Net als deze inwoners wil Leefbaar Zeewolde niet dat er woningen in dit mooie stukje natuur worden gebouwd.

Ons plan

Samen met een landschapsarchitect hebben wij een prachtig plan gemaakt om dit bos te ontwikkelen tot een ontmoetingsbos voor alleZeewoldenaren. Onze brochure laat zien wat wij voor ogen hebben. Dit plan hebben wij 18 november als initiatiefvoorstel ingebracht tijdens de presentaties in de Levant

Leefbaar Zeewolde is er voorstander van dat u zelf, via een referendum, uw keuze kenbaar maakt. Wat ons betreft bent u aan zet!

Typisch Leefbaar november 2006

g-gebied 15-11-2006 initiatief voorstel