Provincie heft preventief toezicht voor Zeewolde op. Begroting op orde zonder extra belastingverhogingen.

Het college van GS in Lelystad heeft besloten het preventieve toezicht op Zeewolde op te heffen. Sinds januari 2004 stond Zeewolde onder dit toezicht in verband met de slechte financiële situatie waar de gemeente mee te maken had. De fractie van Leefbaar Zeewolde had de begroting van 2003 en 2004 al afgekeurd omdat in de visie van de partij de cijfers niet deugden. Eind 2004 moest de toenmalige wethouder financiën van de ChristenUnie aftreden omdat ook de begroting voor 2005 er slecht uitzag.

Op dat moment werd gevraagd of Leefbaar Zeewolde wilde toetreden tot het college. Toenmalig fractievoorzitter Michiel Schouten is aangetreden als wethouder Financiën en onder zijn leiding is er de afgelopen jaren met succes gewerkt om Zeewolde weer financieel gezond te maken. Dat is nu gelukt!

De provincie heeft met name naar drie belangrijke zaken gekeken:

 

1. Duurzaam evenwicht in de begroting aanbrengen. Lasten en inkomsten moeten in evenwicht zijn.
2. Het op orde brengen van de beheersplannen en die financieel vertalen in de meerjarenbegroting.
3. De autonome groei van de gemeente financieel zichtbaar maken.

 

Het op orde brengen van al deze zaken en nog veel meer, heeft geleid tot een positieve meerjarenbegroting 2008-2011. Bijzonder is het dat dit is gelukt zonder de belastingen extra te verhogen. Leefbaar Zeewolde wilde de rekening van het slechte financiële beleid niet bij de inwoners neerleggen. De makkelijkste manier was natuurlijk om de belastingen te verhogen. Dat is niet gebeurd. Door onder andere bezuinigingen, ombuigingen een beter inkoop- en aanbestedingsbeleid en het herschikken van middelen ziet de financiële toekomst van ons dorp er weer een stuk beter uit. Het is nu de kunst dat beleid voort te zetten.