Christenunie trekt wethouder terug

De ChristenUnie wethouder Thijs van Daalen las aan het begin van de raadsvergadering een verklaring voor, waarin hij zei dat hij zijn sociale beleid nauwelijks kan uitvoeren. Inzet van de collegecrisis vormt de bouw van een multifunctionele accommodatie in de Polderwijk. Hierin moeten meerdere basisscholen komen, maar het gebouw is nog niet klaar.

De twee overgebleven collegepartijen, de VVD en Leefbaar Zeewolde, gaan voorlopig samen als een minderheidscollege verder. Leefbaar Zeewolde heeft inmiddels initiatief genomen voor de vorming van een nieuw college.