College Zeewolde demissionair

Michiel Schouten, wethouder van Leefbaar Zeewolde, herkent de geuite kritiek van de donderdagavond 20 december j.l. afgetreden wethouder Van Daalen over het functioneren van het college niet.

“Ik wil nu niet inhoudelijk ingaan op genoemde zaken. Het is niet gebruikelijk dat vertrouwelijke zaken, die onderwerp van gesprek zijn binnen het college, naar buiten worden gebracht. Collegiaal bestuur betekent dat je zorgvuldig met zaken omgaat. Daarbij praat je niet over elkaar, maar met elkaar. We zullen moeten wachten totdat de gemeenteraad in het openbaar over een aantal zaken zal spreken. De feiten die dan worden gepresenteerd zullen voor zich spreken.”

Het coalitieprogramma is helder en heeft een zeer breed draagvlak binnen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de Zeewolder samenleving. Er is al veel bereikt de afgelopen periode en veel andere zaken zijn in gang gezet. Over de verdere uitvoering van het coalitieprogramma is geen discussie geweest in het college.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Michiel Schouten heeft er vertrouwen in dat dit proces goed zal worden afgerond zodat op dezelfde voortvarende en succesvolle wijze Zeewolde verder kan worden bestuurd in het belang van de inwoners van Zeewolde.