Coalitievorming en nieuwjaarsrecepties

Zoals vorige week al gemeld staat deze periode van het jaar in het teken van veel handen schudden. Afgelopen vrijdag ben ik als goede buurman naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere geweest en dinsdagavond naar de bedrijfskring in The Harbour. Daar is de heer Wan Tung van Asian Paradise als ondernemer van het jaar gekozen. Een zeer verdiende winnaar waar veel ondernemers een voorbeeld aan kunnen nemen.

In Almere kreeg ik veel positieve geluiden te horen over ons Nieuwjaarsfeest. Men was zelfs een beetje jaloers over hoe wij de zaken hebben aangepakt. Net als tijdens de jaarwisseling 2006/2007 was er ook dit jaar een geweldige sfeer in een uitverkocht huis. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, zijn er nagenoeg geen vervelende incidenten in het dorp gebeurd. Dat er op het eind problemen waren met de garderobe is heel jammer en een goede les om dit de volgende keer nog beter te organiseren.

Op dit soort bijeenkomsten gaat het natuurlijk al snel over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Donderdagavond is er een bijeenkomst geweest waar onze informateur Ben Sonneveld alle partijen voor had uitgenodigd. Hij gaf eerst de stand van zaken weer. Hij laat zich leiden door vier criteria: wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). De avond is goed verlopen en de partijen willen zich inzetten om een breed gedragen coalitie samen te stellen. Ben gaat nu verder met zijn inventarisatie om te komen tot een zo optimaal mogelijke coalitie waarbij hij opdracht gaat geven aan een externe bestuursadviseur hem daarbij te helpen. Partijen zijn zich ervan bewust dat er een evenwicht moet zijn tussen de tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming. Ik kan mij hier prima in vinden.

Op het gemeentehuis is iedereen weer hard aan het werk en de adviezen druppelen alweer binnen die afgehandeld moeten worden voor de commissie- en raadsvergadering in februari. Het huidige college gaat dus in volle vaart door omdat wij absoluut geen vertraging willen. De inwoners van Zeewolde hebben daar geen belang bij en ook maatschappelijke instellingen, verenigingen, private partijen e.d. willen verder met hun initiatieven. Na het aftreden van Thijs van Daalen heb ik er dus wat extra werk bij en ook daarin liggen weer nieuwe uitdagingen om die tot een goed eindresultaat te brengen.