Kinderdisco mag voorlopig doorgaan en Basisscholen tonen begrip

Deze week hebben we in het college, op verzoek van de gemeenteraad, nog eens over het veelbesproken onderwerp Kinderdisco gesproken. Om deze leuke activiteit permanent mogelijk te maken op de locatie waar het nu georganiseerd wordt, moet een bestemmingsplanwijziging worden gemaakt. De gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken dat ze dat niet willen. Het college onderschrijft dat ook. Het zou namelijk betekenen dat er dan ook allerlei andere activiteiten kunnen plaatsvinden die niet op een bedrijfsterrein thuis horen.

Ik heb de initiatiefnemers van de Kinderdisco aangeboden dat ze door kunnen gaan tot 1 september van dit jaar. Dat betekent dat ze in die tussentijd kunnen zoeken naar een geschikte locatie in de omgeving waar de Kinderdisco wel volgens het bestemmingsplan permanent kan worden georganiseerd. Ik hoop van harte dat ze daarin zullen slagen.

Donderdagavond hebben collega Helma Lodders en ik met de besturen en directeuren van de basisscholen gesproken. Doel was om te inventariseren wat de lokalenbehoefte is voor het nieuwe schooljaar 2008/2009. Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om tijdig in huisvesting te voorzien. Met de opbrengst van de avond kunnen wij nu aan de slag om dat te realiseren. Ook een aantal klachten over de tijdelijke lokalen en het speelplein zijn over tafel gegaan. Ook daarop zullen we actie ondernemen. Sommige scholen hebben aangegeven dat ze te maken hebben met een wijziging van beleid dat van het ministerie komt. Dat betekent dat ze minder financiële draagkracht zullen krijgen dan waar men in eerste instantie van uitgegaan is. Ook dat is belangrijke informatie om nu te weten.

De scholen waren natuurlijk heel nieuwsgierig over de voortgang van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk. Daar wilden wij niet over spreken en dat hebben we dus ook niet inhoudelijk gedaan. Het is een politiek gevoelig onderwerp en in deze demissionaire periode moet je daar secuur mee omgaan. De scholen waren wel teleurgesteld over het feit dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is. Wij hebben slechts kunnen antwoorden dat door het opstappen van ex-collega Thijs van Daalen voorafgaand aan het debat, de gemeenteraad het onderwerp niet heeft willen behandelen. Persoonlijk vind ik dat nog steeds bijzonder jammer. De scholen weten nu nog niet waar ze aan toe zijn en dat geeft frustraties. Ik concludeer voor mijzelf na het aanhoren van een aantal op- en aanmerkingen, dat ook de scholen niet volledig op de hoogte zijn van een aantal zaken. Na onze korte uitleg over het feit dat wij nu niet inhoudelijk wilden reageren toonden ze wel begrip voor de situatie, maar leuk vinden ze het zeker niet. Ik deel hun zorg en hoop dat we op korte termijn duidelijkheid kunnen geven. Omdat Helma en ik wel zo transparant mogelijk willen zijn over dit dossier, zullen wij nu zo spoedig mogelijk de gemeenteraad op de hoogte brengen van wat wij deze avond hebben besproken.

<Michiel Schouten>