Persbericht: voortgang coalitie- en collegevorming

Gisterenavond zijn de vijf raadspartijen van Zeewolde op uitnodiging van informateur Ben Sonneveld bijeengeweest om over de coalitie- en collegevorming te spreken. Het doel van de avond was om gezamenlijk de kansen van coalitievorming te bespreken en de mogelijkheid te onderzoeken om een breed gedragen coalitie samen te stellen. De besprekingen hadden een constructief karakter waar in gezamenlijkheid is besloten is dat de informateur een verdere inventarisatie zal maken om te komen tot een kansrijke coalitie. Waar dat dienstig is, zal van externe ondersteuning gebruikt worden gemaakt.

Informateur Ben Sonneveld deed tijdens de bijeenkomst verslag van de formatiebesprekingen tot nu toe. Uit deze toelichting bleek dat hij zich in de coalitievorming laat leiden door vier criteria: wenselijkheid, kansrijkheid, stabiliteit en continuïteit. Wenselijk in relatie tot een afspiegeling van de verkiezingsuitslag, kansrijk daar waar het gaat om programmatische overeenkomsten, stabiliteit met betrekking tot de samenwerking in het beoogde college en de fracties en, ten slotte, continuïteit om het tot nu toe succesvolle en breed gedragen collegebeleid voort te zetten. Deze criteria afwegende en na een eerste ronde van verkennende besprekingen met alle fracties werd besloten om in een brede samenstelling de gesprekken te vervolgen.

Sonneveld geeft verder aan dat alle partijen zich bewust zijn van de ernst van de situatie en dat een snelle coalitievorming en een operationeel college van het grootste belang zijn voor Zeewolde. Uiteraard wordt hier een evenwicht tussen tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming in acht genomen.