Democratie vermoord

Democratie vermoord

Donderdagavond 29 mei is er behoorlijk heftig gesproken over de wijze waarop het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) verder willen gaan als nieuwe coalitie. Er is enerzijds gesproken over deze combinatie en anderzijds over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma voorzien van een bijlage waarin een aantal “accenten” zijn toegevoegd.

Voor Leefbaar Zeewolde is het nog steeds onduidelijk waarom deze drie partijen niet met ons willen samenwerken. Met ons bedoel ik niet alleen de fractie, maar ook de wethouders. Er wordt domweg geen antwoord op die vraag gegeven. Ik vind dat wij recht hebben op dat antwoord. Op deze manier is er geen debat meer mogelijk in de gemeenteraad en wordt de democratie de nek omgedraaid. Persoonlijk vind ik het respectloos wat er is gebeurd. Ons raadslid Herly Wowor heeft het ook zo verwoord. “Ik stel een simpele vraag en krijg geen antwoord”. “Dat betekent dat u geen respect voor mij hebt”.

Over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma en de zogenaamde accentverschuivingen, is ook lang gesproken. Zowel Leefbaar Zeewolde als de VVD missen alle onderbouwingen in dit stuk. Er zit bijvoorbeeld geen financiële paragraaf bij. Het is dus totaal onbekend wat dit allemaal gaat kosten en hoe de drie partijen dit gaan betalen. Ik vind dat een gemiste kans want er is vorige week ook al naar gevraagd. Op deze manier roept men de ellende over zich af. Ook worden er geen concrete doelen benoemd. Wat gaat men precies doen? Wanneer gaat men wat doen? Wat moet het resultaat zijn? Wanneer moet het klaar zijn? Wij noemen dit ook weleens SMART maken. Juist deze drie partijen hebben de afgelopen jaren hier steeds naar gevraagd. Nu ze zelf aan het roer komen te staan vergeten ze dat opeens. Wat vindt u daarvan?

Motie van wantrouwen

Op enig moment is aan mij en college wethouder Helma Lodders, gevraagd onze functies neer te leggen. Wij hebben dat natuurlijk niet gedaan. Wij hebben namelijk niet gehoord waarom wij niet meer gewenst zijn. Wat hebben wij dan niet goed gedaan? Ook op die simpele vraag komt geen antwoord. Als een meerderheid in de raad ons niet meer wil hebben, moeten ze een motie van wantrouwen indienen en deze voorzien van argumenten. De motie is ingediend, de argumenten zijn er niet. Het is bijzonder vreemd dat deze drie partijen in de raad van april nog het volste vertrouwen in het huidige college heeft uitgesproken (zie blz. 12 en 13 van de vastgestelde notulen) en nu plotseling niet meer. Wij beiden hebben thans bedenktijd gevraagd en wij zullen de raad bij de eerstvolgende gelegenheid ons besluit kenbaar maken.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij afgerond en wij hebben de raad geïnformeerd over de uitkomsten. De heer Fred van Bergen, directeur van een van de scholen in het Openbaar Basisonderwijs, kwam als inspreker en deed een dringend beroep op de raad om eens een besluit te nemen. Het Openbaar Onderwijs heeft op dit moment alle rechten om een eigen school te gaan bouwen wat ze ook graag willen doen. De andere scholen kunnen dan direct meedoen om zo uiteindelijk tot een MFA te komen. Dit is ook een van de scenario’s die wij als college hebben voorgelegd aan de raad. Leefbaar Zeewolde en de VVD dienden daarop een motie in om dit nog eens te bekrachtigen. Opnieuw weigerden het CDA, PvdA/GL en CU hierin mee te gaan. Dat betekent voor de zoveelste keer vertraging. Ik heb de stellige indruk dat het Openbaar Onderwijs het zat is en zelf hun school gaan bouwen. Ik kan ze eerlijk gezegd ook geen ongelijk geven. Ik blijf het jammer vinden dat de partijen er zo’n groot politiek item van hebben gemaakt. De kinderen, de leraren en de ouders zijn hier de dupe van. Over dit onderwerp kom ik later nog terug.