Nieuwe coalitie lijkt geen MFA te willen

De beoogde nieuwe coalitie die bestaat uit het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie wil kennelijk geen Multi Functionele Accommodatie in de Polderwijk. Dit is de conclusie nadat deze drie partijen al meer dan vijf maanden lang hier geen besluit over willen nemen terwijl het huidige college (Leefbaar Zeewolde en de VVD), de raad diverse mogelijkheden heeft aangereikt een MFA  binnen de financiële voorwaarden van de raad alsnog te realiseren. De kinderen, leraren en ouders zijn de dupe van deze besluitenloosheid. Hoe gaan deze drie partijen dat uitleggen?

Motie

Donderdagavond 29 mei hebben Leefbaar Zeewolde en de VVD samen een motie ingediend om het Openbaar Basisonderwijs te vragen zo snel mogelijk een start te maken met de bouw omdat zij de bouwrechten daarvoor nu al hebben. Volgens deze twee partijen moeten ze dan met het protestant en katholiek onderwijs in overleg treden zodat ook deze scholen kunnen mee participeren waardoor op termijn de gewenste MFA er toch komt. Leefbaar Zeewolde en de VVD willen dat deze discussie buiten de politiek wordt gebracht. Het is te treurig voor woorden dat het CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie al zolang geen besluit durven te nemen en het onderwijs onrecht aandoen.