Wethoudersfunctie neergelegd

Functie neergelegd

Op donderdagavond 5 juni 2008 heb ik mijn functie als wethouder neergelegd. Ook collega Helma Lodders is afgetreden en ook Winnie Prins verdwijnt uit het college. Vorige week hebben het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) een motie van wantrouwen tegen ons ingediend omdat deze drie partijen een nieuwe coalitie hadden gesmeed. Een motie zonder enige onderbouwing. Op mijn vraag waarop dat wantrouwen is gebaseerd wilde men geen antwoord geven. Dan kon ook niet, omdat ze eind april nog het volste vertrouwen in ons hadden uitgesproken. Een laffe houding die ik niet kan waarderen. Wij hebben met zeer veel succes de afgelopen jaren samengewerkt en heel veel bereikt. Dat wordt ook door iedereen bevestigd. De realiteit is echter dat er geen meerderheid meer in de raad was waarop wij verder konden functioneren.

De motie heb ik naast mij neergelegd. Ik laat mij niet wegsturen door dit soort mensen en heb dus zelf mijn functie ter beschikking gesteld. De tekst die ik uitgesproken heb kunt u terugvinden in de nieuwsrubriek op deze site.

Niet in de raad

Ik heb besloten niet in de raad terug te keren. Ik wil wat afstand nemen, maar zal de raad wel scherp blijven volgen. Als een soort “politiek commentator” zal ik met enige regelmaat op mijn weblog u blijven informeren. De nieuwe coalitie gaat door met “ons” coalitieprogramma. Op zich is dat goed, maar het geeft wel de armoede aan van deze drie partijen. Ze willen zo nodig zonder Leefbaar Zeewolde en de VVD regeren, maar hebben geen eigen visie. De oplegnotitie met de zogenaamde “accenten” is niet voorzien van echte doelen en al helemaal niet van een financiële onderbouwing.

De nieuwe wethouders komen van buiten de raad. Twee zelfs van buiten Zeewolde en ze zijn ook niet van plan hier te komen wonen. Ik vind dat een bijzonder slechte zaak. Wethouders zijn 24 uur per dag in functie en moeten te allen tijde aanspreekbaar zijn voor de inwoners. Deze mensen zijn niet eens door u gekozen. Ik vind dit getuigen van  grote minachting van de kiezers.

Dank u wel!

Voor al uw ondersteuning die ik de afgelopen periode heb mogen ontvangen. Hieruit blijkt een grote waardering voor ons en gelooft u mij, Leefbaar Zeewolde gaat door! Meer dan ooit zijn wij gemotiveerd om uw belangen te behartigen. Over ruim 1,5 jaar zijn er alweer verkiezingen en heeft u het opnieuw voor het zeggen.

<Michiel Schouten>