Valse start nieuwe wethouders

Valse start nieuwe wethouders

Uit nieuwsgierigheid ben ik vorige week dinsdag en woensdag even gaan kijken bij de commissievergaderingen. Daarnaast heb ik aangegeven de politiek vanuit een andere hoedanigheid te zullen blijven volgen en daar zo nu en dan over te schrijven. Er stonden natuurlijk onderwerpen op de agenda die nog onder mijn verantwoordelijkheid als wethouder tot stand zijn gekomen. Dinsdag de Programmajaarrekening 2007 en de Voorjaarsprogrammarekening 2008. Over de jaarrekening 2007 werden veel complimenten gemaakt. Dat is ook logisch gezien het vele werk dat er de afgelopen jaren ingestoken is om de informatiewaarde te verbeteren en de leesbaarheid te optimaliseren. CDA-raadslid Hopster zei zelfs dat de jaarrekening de perfectie bijna benaderde. Leuk om te horen natuurlijk waarbij ik mij opnieuw afvraag waarom je dan gevraagd wordt af te treden. Over de voorjaarsnota was men kritisch en terecht. Door een aantal ingrepen van het Kabinet doemen er donkere wolken op in de jaren 2010 en verder. Er is een CAO voor ambtenaren afgesloten die veel geld extra gaat kosten. Nog niet bekend is of Den Haag dit ook aan de gemeente zal compenseren. Ook de verplichte invoering van allerlei basisadministraties, die onder de noemer e-Zeewolde tot stand zullen komen, kosten extra geld wat opnieuw niet uit Den Haag gecompenseerd zal worden. Dit Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) heeft de vervelende eigenschap allerlei dingen af te schuiven op de gemeente, maar vervolgens niet met geld over de brug komt om dit te financieren. De gemeente moet dit dus zelf gaan zoeken en daar wringt hem de schoen. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe coalitie, die toevallig uit dezelfde partijen bestaat, dit gaat oplossen. Wat mij opviel was dat de nieuwe wethouder financiën (CDA) erg slecht was voorbereid op de vergadering. Hij liet veel vragen ter beantwoording over aan de ambtenaar die naast hem zat. Ik vind dat niet goed. Dat je er nog maar net zit is geen excuus. Je dient je goed voor te bereiden en je te verdiepen in de dossiers. Zo moeilijk is dat allemaal niet, maar je moet het wel willen!

Op woensdagavond stonden er veel onderwerpen op de agenda voor de nieuwe wethouder onderwijs en sociale zaken. Ook deze meneer (ChristenUnie) was erg slecht voorbereid. Er zaten veel ambtenaren om hem heen die vragen van commissieleden moesten beantwoorden. Op vragen wat de visie van de wethouder was op bepaalde onderwerpen kwam gewoon geen antwoord. Je merkt dat deze meneer al een tijdje ervaring heeft als wethouder. Hij gebruikt bekende trucjes en helaas trapten de commissieleden daar in. Daarnaast viel het mij op dat hij erg gauw op zijn tenen is getrapt en dan stekelig reageert naar de commissieleden. Dat hij domweg geen antwoord wenst te geven op simpele vragen vind ik getuigen van minachtig naar de commissieleden. Ook bij de rol van de commissievoorzitter Jan Klop van de PvdA zet ik grote vraagtekens. Hij dient er als onafhankelijke voorzitter voor te zorgen dat de commissieleden antwoord krijgen op hun vragen. En dan bedoel ik alle commissieleden en niet alleen die van zijn eigen partij. Het was van een bedenkelijk niveau om te zien dat zijn partijgenoot tot in detail vragen mocht stellen die helemaal niet in een commissie thuis horen, en dat hij geen enkele moeite deed om vragen die de oppositie stelde beantwoord te krijgen van de wethouder. Dit hoort kennelijk bij de nieuwe bestuursstijl die de nieuwe coalitie nastreeft.

MFA

Het bestuur van het Openbaar basisonderwijs heeft de knoop doorgehakt. Zij gaan zo spoedig mogelijk aan de gang met de bouw van een school in de Polderwijk. Ik kan ze geen ongelijk geven. Op vragen daarover uit de commissie vertelde de CU-wethouder onderwijs dat hij met een 3-tal participanten deze week zou praten. Wie dat zijn wilde hij ook al niet vertellen, maar het Openbaar onderwijs is daar niet bij. Hij vindt het een gevoelig dossier. Ik begrijp daar niets van. Het is helemaal geen gevoelig dossier. Waarom vertel je niet gewoon met wie je gaat praten? Dat is toch geen geheim? Bovendien is het buitengewoon ongepast om in de achterkamertjes dingen te willen regelen. Zo’n wethouder hebben we al gehad en daar is het niet goed mee afgelopen! Ook dit is dus een voorbeeld van de nieuwe bestuursstijl waarmee Zeewolde te maken krijgt.

<Michiel Schouten>