Leefbaar Zeewolde verbaasd over grenscorrectie

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de berichtgeving door gedeputeerde Anne Bliek (VVD) uit Lelystad over de mogelijke grenscorrectie eind 2009 tussen Almere en Zeewolde. Nog meer verrast is Leefbaar Zeewolde over de uiterst povere reactie van de nieuwe CDA wethouder Jos Huizinga.

Mevrouw Anne Bliek loopt voor de muziek uit met haar opmerkingen over een grenswijziging die ter hoogte van de natuurzone Oostvaarderswold zal komen. Dat betekent dat Zeewolde vele duizenden hectares goed renderende landbouwgrond ziet verdwijnen naar Almere. De provincie vindt het kennelijk nu al goed dat Almere daar flink gaat bouwen. Er wordt gesproken over 15.000 tot 20.000 huizen.

Zwakke reactie

In een memo van wethouder Jos Huizinga aan de raad erkent hij dat er over deze uitlatingen geen overleg met het college van B&W heeft plaatsgevonden en dat hij binnenkort met mevrouw Bliek gaat praten. Hij zal de raad op 26 juni a.s. verder informeren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een uiterst zwakke reactie op deze overval op Zeewolde. Opnieuw laat een CDA wethouder over zich heen lopen terwijl er de laatste jaren flink aan de weg is getimmerd door de vorige wethouders Schouten en Lodders. Dat heeft geresulteerd in het feit dat Zeewolde als volwaardige partner deel uitmaakte van het proces rondom de schaalsprong van Almere. Onder verantwoordelijkheid van ex-wethouder Michiel Schouten is er zelfs een alternatief scenario ontwikkeld waarbij Zeewolde zelfstandig woningbouw wil en kan ontwikkelen indien de noodzaak daartoe blijkt. Eind deze maand neemt de gemeenteraad over dat scenario een besluit. Leefbaar Zeewolde neemt het wethouder Huizinga kwalijk dat hij nu al afstand doet in zijn memo aan de raad van dit scenario. Hij zegt daar namelijk in dat indien het kabinet een variant kiest die aantoonbaar niet door Zeewolde zelf kan worden gerealiseerd dit een grenswijziging tot gevolg heeft. Wethouder Huizinga gelooft dus niet in de kracht van Zeewolde om zelfstandig te ontwikkelen en laat zijn oren nu al hangen naar het kabinet, de gemeente Almere en de provincie Flevoland.

Afstand nemen

Fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft het college onmiddellijk verzocht om in het openbaar met kracht afstand te nemen van de woorden van mevrouw Bliek. In een reactie aan Rein Zijlstra laat wethouder Huizinga weten dat niet van plan te zijn. Het lijkt er sterk op dat deze nieuwe wethouder niet wil opkomen voor de belangen van Zeewolder inwoners. In het gebied tussen de A27 en het toekomstige Oostvaarderswold – ter hoogte van de Nijkerkerweg – wonen veel agrarische ondernemers met een CDA achtergrond. Leefbaar Zeewolde is benieuwd hoe zij tegen deze actie van wethouder Huizinga aankijken.