Valse beloften coalitiepartijen

Valse beloften coalitiepartijen

Tijdens de vorige raadsvergadering heeft Piet Verschure, fractievoorzitter van het CDA, namens de drie nieuwe coalitiepartijen beloofd dat er bij de volgende raadsvergadering een plan klaar zou liggen om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te gaan bouwen. U weet, daar is nogal wat over te doen geweest de afgelopen tijd…! In september zouden ze dan beginnen met de bouw, was de volgende belofte die hij toen deed. Tijdens de raadsvergadering van 26 juni vroegen Leefbaar Zeewolde en de VVD waar dat plan is. U raadt het al, er is helemaal geen plan en het ziet er ook niet naar uit dat dat er binnenkort wel is. Valse beloften derhalve en dat van partijen die telkens maar hameren op de normen en waarden in de samenleving. Liegen mag niet zo is mij geleerd. Het is zelfs een van de 10 geboden en daar zouden met name het CDA en de ChristenUnie zich toch aan moeten houden zou je denken. Ik heb al eerder aangegeven dat er een aantal raadsleden voor mij door het ijs zijn gezakt. Dit is opnieuw een bewijs daarvan. Afspraak is afspraak zou je denken, maar kennelijk niet voor deze mensen. Ze moeten zich ook maar niet meer afvragen hoe het nou toch komt dat de burger zich afkeert van de politiek. Ik zou ze willen adviseren: kijk eens in de spiegel en verander je gedrag. Deze partijen zijn nu al volstrekt ongeloofwaardig en ik vrees dat de kinderen in de Polderwijk nog minstens 2 jaar lang in de noodlokalen zitten. Ook de wethouder Onderwijs (ChristenUnie) bleef net als in de commissievergadering ‘stommertje’ spelen en vertikte het om antwoord te geven op hele legitieme vragen. Hij is bezig met draagvlak te creëren zo vertelde hij en uit ‘tactische overwegingen’ wilde hij verder weinig vertellen. Dat draagvlak is er al jaren dus wat is hij dan werkelijk aan het doen? De raad komt pas weer op 25 september bijeen. De MFA, die topprioriteit nummer 1 was, zoals Piet Verschure de raad vorige maand beloofde, loopt dus opnieuw forse vertraging op. Ik verwacht niet dat het Openbaar Basisonderwijs daarop gaat wachten. Zij hebben hun eigen bouwrechten en ik adviseer ze dan ook zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van hun school. De andere denominaties kunnen dan aanschuiven en op die manier kan er snel een start worden gemaakt met behoorlijke onderwijshuisvesting in de Polderwijk.

Jaarrekening 2007

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2007 heeft Leefbaar Zeewolde 5 moties ingediend om een goede bestemming te geven aan het positieve resultaat dat behaald is. Er is eenmalig geld over en dat kun je dan als raad ook eenmalig uitgeven als je dat wilt. Leefbaar Zeewolde wilde extra geld geven voor de festiviteiten volgend jaar als Zeewolde 25 jaar bestaat. Een grootschalige dorpspicknick bijvoorbeeld om zo de sociale cohesie te bevorderen. Ook wilde Leefbaar Zeewolde nu al geld reserveren zodat eind dit jaar de ijsbaan weer kan komen. In een andere motie werd gevraagd om te investeren in extra ondergrondse afvalcontainers voor in het centrum zodat al die grote lelijke bakken uit het zicht verdwijnen. Leefbaar Zeewolde wilde € 100.000,- gebruiken om de opleidingskosten te betalen van een vrijwillige beveiligingsdienst voor evenementen en om materialen aan te schaffen zodat organisatoren van evenementen die kunnen gebruiken. Tenslotte is er een motie ingediend om bij het schoolgebouw aan het Kluunpad (Oude Levant) extra speelvoorzieningen voor de kinderen te realiseren. De moties werden door sommige partijen als ‘sympathiek’ bestempeld, maar ze stemden vervolgens tegen. Dat betekent dus op dit moment geen geld voor de ijsbaan, geen geld voor extra speelvoorzieningen, geen geld voor een grote dorpspicknick enz. enz. Nee, men wilde het geld in de Algemene Reserve stoppen. Op zich ook goede bestemming, maar de hoogte van de Algemene Reserve is meer dan voldoende dus dat geld is daar op dit moment helemaal niet nodig. Ik vind het persoonlijk een gemiste kans. Er is nu eindelijk de mogelijkheid om een paar leuke dingen te doen voor de mensen in ons dorp, maar het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie hebben dat niet voor u over.