MFA met blanco cheque

Eindelijk heeft de gemeenteraad een besluit over de Multi Functionele Accommodatie (MFA) genomen. Een besluit dat al veel eerder had kunnen worden genomen als de huidige drie coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) alle voorgaande voorstellen niet zouden hebben gesaboteerd. Het nu genomen besluit is namelijk een voorstel dat ik samen met Helma Lodders al in het voorjaar heb gepresenteerd. Toen echter, werd het niet gesteund door de huidige coalitiepartijen, en nu doen ze opeens alsof het hun plan is. Ik vind dat behoorlijk hypocriet. Met name de raadsleden Ernst Bron (CU) en Jan Klop (PvdA) maakte het helemaal bont. Bron vond het ineens een geweldig idee dat het Openbaar Onderwijs nu als bouwheer gaat optreden, terwijl hij diverse moties hierover de laatste maanden systematisch heeft afgewezen. Klop ging nog veel verder met zijn opmerking dat hij blij was dat Leefbaar Zeewolde nu het spoor van de coalitie had gekozen. Ons raadslid Peter Koelewijn corrigeerde hem direct via de interruptiemicrofoon door te stellen dat de huidige coalitie juist op het spoor van Leefbaar Zeewolde en de VVD is gaan zitten. Van dit gedrag walg ik dus in de politiek. Bewust de feiten verdraaien en als je daar op aangesproken wordt net doen of je gek bent. Jammer dat niet alle inwoners van Zeewolde dit kunnen zien. Ik denk dat ze dan de volgende keer wel op een ander knopje zullen drukken tijdens de verkiezingen.

Het gaat er natuurlijk om dat er nu eindelijk een besluit is genomen, maar nogmaals, het had veel eerder gekund en ik ben benieuwd hoe deze drie partijen dat de komende tijd gaan uitleggen. Wat ze ook moeten uitleggen is waarom ze een blanco cheque afgeven aan het college. De gemeente is namelijk -en dat is wel nieuw aan dit voorstel- volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van het zogenaamde multifunctionele gedeelte. Dat betekent dat alle lasten van het beheer en onderhoud voor rekening en risico van de gemeente zijn. Dat kan op zich een keus zijn, maar stel dan direct een exploitatiebegroting op waaruit blijkt wat de risico’s zijn. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan een verstandig besluit nemen. Als het om een of andere reden niet goed gaat wordt de rekening weer op het bordje van de belastingbetaler neergelegd.

Leefbaar Zeewolde heeft het voorstel gesteund met de kanttekening dat ze het onverstandig vinden dat de exploitatie nu niet inzichtelijk is gemaakt. Zij zullen de verantwoordelijke wethouder hierop blijven aanspreken. De praktijk leert helaas dat wanneer het gebouw in 2010 klaar is, deze wethouder alweer vertrokken is.

Ik wens het onderwijs heel veel succes met het uitwerken van de plannen de komende tijd en ik ben zeer benieuwd of er een tijdige start kan worden gemaakt. Tot slot vind ik het jammer dat de heer Verschure (CDA) niet de moed heeft kunnen opbrengen om zijn excuses te maken. Hij was het namelijk die in mei jl. iedereen heeft beloofd dat de start van de bouw nog in september 2008 zou beginnen en dat de MFA dan in september 2009 de deuren kon openen. Excuses aan de kinderen, ouders en leerkrachten zouden op zijn plaats zijn, want door toedoen van o.a. zijn partij moeten de kinderen nu tot ver in 2010 in deze noodlokalen blijven zitten. Politici moeten wel geloofwaardig blijven. Aan valse beloften heeft niemand iets!

<Michiel Schouten>