Schoolbesturen trekken zich terug uit de MFA

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft op 4 november j.l. een persbericht ontvangen van het PC en Katholiek onderwijs in Zeewolde, waarin zij aangeven niet de intentieovereenkomst te zullen ondertekenen voor de te realiseren MFA.

Dit persbericht is voor ons aanleiding om de onderstaande schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.

In de raadsvergadering van 25 september 2008 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen na maandenlange vertragingen veroorzaakt door de huidige coalitiepartijen. Het college was ‘apetrots’ op het feit dat het de nieuwe wethouder Debreczeny was gelukt om binnen 6 weken na zijn aantreden overeenstemming te bereiken met alle denominaties die zouden participeren in de MFA.

Er is op 25 september j.l. een variant gekozen die al veel eerder ter besluitvorming aan de raad was aangeboden, maar dat terzijde. Alle neuzen stonden dezelfde kant op zo bezwoer wethouder Debreczeny de gemeenteraad.

Leefbaar Zeewolde is met stomheid geslagen door bovengenoemd persbericht en heeft de volgende vragen.

1. Hoe is het mogelijk dat wethouder Debreczeny de gemeenteraad inlicht over het feit dat er overeenstemming met alle scholen is; er nota bene een raadsbesluit is genomen maar dat de werkelijkheid dus geheel anders is; namelijk het PC en Katholiek onderwijs doen helemaal niet mee in de MFA.

Deelt het college onze mening dat de gemeenteraad verkeerd is ingelicht?

2. Vanaf welk moment is de wethouder op de hoogte van het feit dat beide denominaties helemaal niet willen participeren in de MFA?

3. Kan het college aangeven hoe het uitvoering denkt te kunnen geven aan het genomen raadsbesluit van 25 september 2008?

4. Vanaf welk moment kunnen de kinderen in de Polderwijk nu eindelijk onderwijs gaan genieten in een volwaardige en permanente locatie?

Wij houden u op de hoogte van de beantwoording.

Rein Zijlstra,

fractievoorzitter