Poppenkast tijdens algemene beschouwingen, vervolg MFA

18 moties bij Algemene Beschouwingen

Maandagavond 10 november j.l. was het vervolg van de Algemene Beschouwingen nadat de vergadering op 30 oktober na de eerste termijn was opgeschort omdat het anders tot diep in de nacht zou hebben geduurd totdat alle moties waren behandeld. Politiek gezien is het veel leuker als die Algemene Beschouwingen op één dag worden afgehandeld. Nu was het een ‘steriele’ aangelegenheid. Er was geen echt debat meer tussen college en politieke partijen. De ‘schwung’ ontbrak. Ik geloof dat iedereen het met elkaar eens is dat het volgend jaar anders moet.

Poppenkast

Van de 18 ingediende moties werden er uiteindelijk 6 ingetrokken. De reden hiervan was dat het college die moties overnam en daardoor dus overbodig waren, of omdat partijen inzagen dat er geen meerderheid voor te halen was. Waar ik, en velen met mij zich aan ergerden, was het feit dat sommige partijen moties hadden ingediend waarbij je je kan afvragen of dat iets zou toevoegen aan het gemeentelijk beleid. Ook werden een aantal ingediende moties tijdens schorsingen aangepast om ze maar aangenomen te krijgen. Ze werden daardoor zo veralgemeniseerd dat de oorspronkelijke impact verloren ging. Jammer, omdat dat de geloofwaardigheid niet ten goede komt. Het leek zo af en toe wel een poppenkast en dat zou niet mogen tijdens een raadsvergadering.

Begroting met risico’s

De Begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft via een duidelijke stemverklaring wel aangegeven dat Leefbaar Zeewolde het een Begroting vindt waar de nodige risico’s in schuilen. Voor 2009 zit er vooralsnog voldoende vet op het bot, maar de jaren daarna zijn wel erg magertjes. Daarnaast is de realiteit dat er economisch zwaar weer op komst is. Het is maar afwachten of het bedrijfsvestigingsklimaat op peil gehouden kan worden, maar veel belangrijker, de woningmarkt staat onder grote druk. De nieuwbouw zal stagneren zo lezen we in de landelijke media dus ook in Zeewolde. Het nieuwe college heeft hiermee geen enkele rekening gehouden. Ze begroten vrolijk door op basis van woningbouwaantallen en aantallen inwoners die domweg niet gehaald zullen worden. Ik vind dit een voorbeeld van struisvogelpolitiek. Deze fout heeft het college na de verkiezingen van 2002 (VVD, CDA, ChristenUnie) ook gemaakt en we weten allemaal wat de consequenties waren. Eind 2004 werden de grote financiële problemen zichtbaar en de gemeente kwam onder provinciaal toezicht te staan. Het is gelukkig allemaal weer goed gekomen, maar je mag toch verwachten dat mensen van hun fouten leren!

MFA toch mislukt

Als donderslag bij heldere hemel kwam vorige week het bericht dat het katholiek- en protestant christelijk basisonderwijs alsnog uit de Multi Functionele Accommodatie (MFA) stappen. Vanaf 21 juli j.l. heeft de nieuwe CU-wethouder onderwijs, de heer Debreczeny iedereen, dus ook de gemeenteraad, geïnformeerd dat het hem gelukt was om toch de MFA met alle partijen te realiseren. U weet, het vorige college is hierover gevallen nadat de vorige CU-wethouder de heer Van Daalen, plotseling opstapte naar aanleiding van de MFA. Het ontbreken van voldoende financiële middelen vanuit Den Haag is voor beide scholen de voornaamste reden om niet mee te doen in de MFA. Dat is niets nieuws. Dat wisten we bijna een jaar geleden ook al, en ook wethouder Debreczeny had die informatie midden juli vanuit het ministerie in Den Haag meegekregen. Omdat dit vorig jaar dus al bekend was, had het demissionaire vorige college (Leefbaar Zeewolde, VVD) eerder dit jaar een aantal varianten gepresenteerd die daar al rekening mee hielden. Maar nee, de toenmalige oppositie- en nu coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL, CU), hielden vast aan een gelijkwaardige deelname van alle scholen terwijl iedereen wist dat dat niet kon. Het opstappen van beide scholen betekent de zoveelste vertraging. Het is bovendien heel vreemd te lezen dat ook de huidige wethouder compleet verrast werd door het besluit van beide scholen. Hoe kan dat als je bijna 4 maanden lang intensief met elkaar praat? Dan moet je toch weten waar de pijnpunten liggen? Ik vind dat een behoorlijke inschattingsfout. De vraag die nu op tafel ligt is natuurlijk: wat de andere redenen zijn van beide scholen om uit de MFA te stappen? Omdat ik zelf, na het aftreden van de heer Van Daalen, een paar maanden als wethouder met dit dossier bezig ben geweest, heb ik zo mijn vermoedens…!

<Michiel Schouten>