Roerig jaar 2008 bijna ten einde

Roerig jaar bijna ten einde

Nog even en dan is het jaar 2008 alweer voorbij. Een roerig jaar mag ik wel zeggen in politiek Zeewolde. Een jaar geleden stapte Thijs van Daalen plotseling op als wethouder en zijn partij de ChristenUnie (CU) stapte op datzelfde moment uit de coalitie. Ik heb daar dit jaar een aantal keren bij stil gestaan dus dat doe ik niet opnieuw. Wel bijzonder is het natuurlijk dat hij opstapte omdat hij zijn zin niet kreeg rondom de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) en dat het CDA, PvdA/GL en CU dat moment gebruikte om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit het college te krijgen. Bijzonder, omdat deze partijen toen riepen dat het allemaal anders moest en dat er een volledige MFA moest komen. Zij zouden daarmee beginnen in september 2008. We weten nu echt hoe het zit! Er komt geen volledige MFA, omdat zowel het Katholiek als het PC onderwijs niet meedoen, en de oplevering zal pas midden 2011 zijn als alles meezit. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politieke partij?

Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen

In mijn vorige weblog heb ik al melding gemaakt van de risico’s die er in de Begroting 2009-2012 zitten. Het huidige college is uitgegaan in haar berekeningen van een bepaald aantal te bouwen woningen en dus ook met een bepaald aantal inwoners. Dit zijn twee belangrijke kengetallen waarbij Den Haag de hoogte van de Algemene Uitkering bepaald. Als die aantallen niet haalbaar zijn heb je als gemeente een groot structureel financieel probleem.

In december 2007 heb ik als verantwoordelijk wethouder Volkshuisvesting een nieuw Woningbouwprogramma (WP) aan de raad aangeboden. In het coalitieakkoord was afgesproken dat we na een grondig marktonderzoek een passend WP zouden presenteren. Nieuw daarbij was dat de raad voortaan elk jaar kon meebeslissen over het aantal te bouwen woningen in een bepaald jaar. Tot nu toe was het de gewoonte om eens in de 4 jaar een WP vast te stellen met een vast aantal woningen. Ik wilde juist een bepaalde flexibiliteit inbouwen om op die manier op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen. Het werd echter door het CDA, PvdA/GL en CU van de agenda afgevoerd. Dat gebeurde opnieuw in januari en nogmaals in oktober van dit jaar. Ergo, er ligt nog steeds geen goedgekeurd WP. In dat WP ben ik uitgegaan van een gemiddelde woningbouwproductie van 200 woningen. Genoemde partijen vonden dat veel te weinig. Vreemd natuurlijk, want er lag een gedegen marktonderzoek aan ten grondslag, maar dat kon ze kennelijk niet overtuigen. Men bleef vasthouden aan hun oude dogma van minimaal 300 woningen per jaar. In Zeewolde is daar echter absoluut geen markt voor.

Wat grappig om vorige week te vernemen dat het nieuwe college nu ook plotseling van mening is, dat 300 nieuwe woningen niet haalbaar is. Ze betrekken daar nu opeens de financiële crisis bij als oorzaak want ja, je moet toch een excuus zoeken nietwaar? Nogmaals, het marktonderzoek gaf in 2007 al aan dat 300 woningen veel te veel is voor Zeewolde. Dat de drie coalitiepartijen nu plotseling wel akkoord gaan met gemiddeld 200 nieuwe woningen is bijzonder merkwaardig. Het geeft maar weer eens aan dat partijpolitiek belangrijker gevonden wordt door deze partijen dan het algemeen belang. Een jaar geleden had de raad dus al een stevig onderbouwd Woningbouwprogramma kunnen vaststellen met een hoge mate van flexibiliteit die nu, in deze tijdelijke dip op de woningmarkt, goed van pas zou zijn gekomen. Ik heb het al vaak meegemaakt in de Zeewolder politiek: achteraf gelijk krijgen. Leuk voor nu, jammer destijds.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen

Zoals gezegd, 2008 was een roerig jaar. Als wethouder moeten vertrekken terwijl er onder mijn verantwoordelijkheid veel is bereikt is jammer, maar zo kan dat gaan in de politiek. Samen met de andere leden van het college en de ambtelijke organisatie hebben we mooie dingen voor het dorp kunnen doen. Hoogtepunt voor mij persoonlijk was natuurlijk de beloning van de provincie om vanaf 1 januari 2008 het preventief toezicht af te schaffen omdat Zeewolde weer financieel gezond was. Dat is bovendien bereikt zonder de belastingen boventrendmatig te verhogen. Ik ben benieuwd of de huidige coalitiepartijen de begrotingsdiscipline zullen vasthouden.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. De Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft mij vorige maand unaniem tot bestuursvoorzitter gekozen. 2009 wordt een druk jaar in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 dus stilzitten is er niet bij. De inwoners van Zeewolde kunnen dan opnieuw kenbaar maken aan wie ze hun vertrouwen geven. Ik hoop dat dat voor alle partijen een nieuw startmoment zal zijn. Samen doen we dit werk voor de inwoners van ons dorp en zij verdienen politici die over muren heen durven te kijken en openstaan voor elkaars meningen.

Vanaf deze plek wens ik u fijne feestdagen, een voorspoedig en vooral gezond 2009!

<Michiel Schouten>