Zeewolde Millenniumgemeente

Leefbaar Zeewolde heeft samen met de ChristenUnie, CDA en PvdA/Groenlinks, een motie ingediend om Zeewolde tot een Millenniumgemeente te maken. Met dit doel beogen de fracties om initiatieven uit de Zeewolder bevolking te ondersteunen die leiden tot een duurzame en rechtvaardiger wereld.

De millenniumdoelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties vastgesteld en hebben als voornaamste streven om in 2015:

  1. Extreme armoede en honger uit te bannen
  2. Alle jongens en meisjes naar school te laten
  3. Mannen en vrouwen dezelfde rechten te geven
  4. Kindersterfte sterk te laten afnemen
  5. Minder vrouwen te laten sterven door zwangerschap
  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria te stopppen
  7. Meer mensen te laten leven in een duurzaam leefmilieu
  8. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp te verkrijgen

Zeewolde heeft doelstelling 1, 7 en 8 gekozen als voornaamste aandachtspunten.

Om de bevolking bij deze doelstellingen te betrekken wordt er een DenkTank gestart waarin maatschappelijke instellingen en mensen op persoonlijke titel kunnen plaatsnemen.

Leefbaar Zeewolde zal de in de fractie aanwezige deskundigheid aanwenden om de DenkTank te adviseren en om contacten te leggen met gespecialiseerde instanties. Ben Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde heeft al 25 jaar ervaring in duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Eerst was hij werkzaam bij de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en sinds 1992 bij de ‘Centre for World Food Studies’, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Vrije Universiteit.

De indieners van de motie bieden Burgemeester Gorter het bord ‘Millennium Gemeente’ aan.