Leefbaar Zeewolde blij met minder woningen

De grootste politieke partij in ons dorp, Leefbaar Zeewolde, is blij verrast dat nu ook het college eindelijk inziet dat een grote woningbouwproductie in Zeewolde niet haalbaar is. Leefbaar Zeewolde is altijd tegen een grote groei van het dorp geweest. Een meerderheid van de inwoners steunen dat standpunt ook, zo blijkt telkens weer uit de Leefbaarheidsmonitor. In de Woonvisie is ook vastgelegd dat Zeewolde op een rustige manier mag groeien en vooral moet bouwen voor de behoefte van de eigen inwoners. Zeewolde heeft geen landelijke groeitaak zoals bijvoorbeeld Almere.

Dogma

Het CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hebben het Woningbouwprogramma 2008-2012 stelselmatig gesaboteerd door het tot drie keer toe van de raadsagenda af te voeren. Het vorige college (Leefbaar Zeewolde, VVD en CU) heeft op basis van een gedegen marktonderzoek eind 2007 een Woningbouwprogramma aan de raad aangeboden dat uitgaat van een woningbouw van gemiddeld 200 huizen per jaar. Op zich was dat al zeer ambitieus, maar haalbaar zo bleek uit het onderzoek. De eerstgenoemde drie partijen wilden dogmatisch vasthouden aan 300 woningen per jaar. Zij hadden geen onderbouwing en geen argumenten voor dit aantal, maar wel een krappe meerderheid in de raad en dus werd het Woningbouwprogramma nooit vastgesteld.

Ingehaald

Deze drie coalitiepartijen zijn nu door hun eigen college ingehaald. Eigenlijk zijn ze voor gek gezet. Leefbaar Zeewolde heeft meer dan eens, en heeft dat tijdens de Algemene Beschouwingen nog eens herhaald, aangegeven dat het gevaarlijk is om een begroting op te bouwen met onrealistische woningbouwaantallen. Het college en de coalitiepartijen wilden in oktober en november niet luisteren. Nu wordt opeens de kredietcrisis aangegrepen om toch van 300 naar 200 te gaan. Leefbaar Zeewolde is van mening dat er op dit moment ook geen markt is voor 200 nieuwe woningen per jaar, maar is verheugd dat het college toch is gaan nadenken en Leefbaar Zeewolde gelijk geeft.

Kwaliteit

Voor Leefbaar Zeewolde staat kwaliteit boven kwantiteit en is het absoluut niet eens met de plannen van de ChristenUnie wethouder dat hij vooral goedkope woningen wil bouwen. De afgesproken verhoudingen tussen betaalbare, middeldure en dure woningen moet blijven zoals het is. Dat maakt Zeewolde een uniek dorp. Als er aan die verhoudingen wordt gerommeld zal Zeewolde afglijden naar een gemiddeld dorp en dat is niet wat de mensen willen.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter,

06-54321078