Hoezo wonen in het bos?

Hoezo wonen in het bos?

Tijdens de coalitie-onderhandelingen in maart 2006 is er gesproken over het G-gebied. Het bos bij de begraafplaats en manege. Andere politieke partijen willen daar namelijk woningen laten bouwen. U weet, Leefbaar Zeewolde is daar vanaf het ontstaan van de partij fel op tegen. De inwoners steunen ons hierin ook massaal. Tijdens die onderhandelingen is afgesproken dat partijen vrij zijn om met ideeën te komen om uiteindelijk een definitieve bestemming aan dit bos te geven. Leefbaar Zeewolde heeft toen in samenwerking met een landschapsarchitect het “Ontmoetingsbos” gecreëerd. Een upgrading van het bos door toevoeging van een aantal recreatieve voorzieningen aan vooral de rand van het bos tegenover de sportvelden. In het bos zelf kunnen een aantal unieke elementen aangebracht worden waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor inwoners om er te verblijven. Woningbouw is wat Leefbaar Zeewolde betreft absoluut niet aan de orde. Op deze website kunt u het hele plan over het Ontmoetingsbos nog eens bekijken.

Beschamend

De VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hebben deze week een plan gepresenteerd waarin zeer grote delen van dit bos moeten verdwijnen ten behoeve van woningbouw. De noodzaak hiertoe is niet aangetoond en bovendien kunnen we de komende 15 jaar nog genoeg bouwen in de Polderwijk. Daar is nog ruimte voor ongeveer 2500 woningen. De afgelopen jaren zijn er in Zeewolde gemiddeld 170 woningen per jaar gebouwd, dus als je dat kunt volhouden is er de komende 15 jaar niets aan de hand. Overigens ligt de woningbouw volledig op zijn gat op dit moment, dus is het bizar om plannen te maken voor iets waar helemaal geen behoefte aan is. Laat iedereen in de politiek zich druk maken over dingen die wel van belang zijn. Goed openbaar vervoer, goede onderwijsvoorzieningen, zorg op maat voor de mensen die dat nodig hebben, een goed plan voor de Aanloophaven, veiligheid op straat enz. enz. In het plan dat deze vier partijen nu gemaakt hebben zitten allerlei elementen die Leefbaar Zeewolde eind 2006 al had verwerkt in ons eigen plan voor het Ontmoetingsbos. Ik vind dat ongepast. Het plan eerst zwaar bekritiseren en vervolgens sommige dingen schaamteloos overnemen.

Opfleuren rotonde

Vandaag is de brochure Typisch Leefbaar weer huis-aan-huis bezorgd. Normaal doen we dat altijd net voor de zomervakantie, maar door alle bestuurlijke strubbelingen hebben we er voor gekozen om dat nu pas te doen. Na een terugblik op de afgelopen periode kunt u vooral wat lezen over de nabije toekomst. Leefbaar Zeewolde vraagt de inwoners mee te helpen de rotonde bij de Spiekweg/Horsterweg te ontwerpen en in te richten. U kunt op de achterzijde van deze brochure uw ontwerp maken en inleveren op zaterdag 14 februari a.s. op het Kerkplein in het centrum. Doe mee! Help mee! Wij hebben u nodig! Op deze website kunt u de brochure downloaden. Veel succes!

 

<Michiel Schouten>