Vragen aan college over Lelystad Airport

Geacht college,

Op donderdag 15 januari jl. meldde dhr. L. Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport, tijdens het Politiek Café Zeewolde dat de definitieve aanvliegroutes van de uitgebreide luchthavenvariant bekend zijn en momenteel in de Milieu Effect Rapportage worden geëvalueerd. Zoals bekend zal het vliegtuigverkeer op Lelystad Airport aanzienlijk toenemen en vormen eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.

Over bovengenoemde aanvliegroutes stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 maart, 2009.

 

  1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.
  2. Is het college op de hoogte van de definitieve aanvliegroutes van Lelystad Airport? Als dit inderdaad het geval is, waarom is de raad daarover niet geïnformeerd? Als dit niet het geval is, waarom weet het college dit niet terwijl dit kennelijk wel bij de directie van Lelystad Airport bekend is?
  3. Wanneer kan de raad over deze definitieve aanvliegroutes worden geïnformeerd?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Rein Zijlstra

20090211LeefbaarZeewolde-AanvliegroutesLelystadAirport