College propageert doofpotcultuur

In een brief aan de fractievoorzitters (zie afbeelding) verzoekt het college om schriftelijk gestelde vragen niet meer tegelijkertijd aan de pers te sturen. Het gelijktijdig op de hoogte brengen van de pers zou volgens het college tot ongewenste situaties leiden omdat men dan geen tijd zou hebben om op vragen te reageren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een verwerpelijk standpunt. Enerzijds wordt door de voorgestelde maatregel de vrije nieuwsgaring en het publieke debat gefrustreerd en anderzijds vindt Leefbaar Zeewolde de maatregel overbodig omdat iedereen begrijpt dat niet op alle vragen een direct antwoord is te geven. ‘Een slechte zaak’, vindt Rein Zijlstra, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. ‘Principiële democratische beginselen worden hier met voeten getreden. Men probeert met deze maatregel de politiek naar de achterkamertjes van het gemeentehuis te verschuiven en mijdt het publieke debat.’ Leefbaar Zeewolde vindt dat het college ook boter op zijn hoofd heeft. Immers, regelmatig worden gemeenteraadsleden geconfronteerd met uitspraken van het college die nog niet in de raad zijn behandeld, maar bijvoorbeeld via het persuurtje naar buiten worden gebracht. Zijlstra, ‘We worden dan ook onverwacht door de pers benaderd met vragen, maar daar gaan wij professioneel mee om. Soms kunnen we direct een reactie geven en anders komt de officiële mededeling wat later.’

Leefbaar Zeewolde ziet een trend in het optreden van het college zodra er kritische vragen worden gesteld. Leefbaar Zeewolde raadslid Sonneveld ondervond dit toen Wethouder Debreczny tijdens de commissievergadering liet weten dat hij het maar vervelend vond dat er schriftelijke vragen waren gesteld over incidenten met het openbaar vervoer. Debreczny had zelfs de brutaliteit om de kosten te melden die waren gemaakt voor het beantwoorden van de vragen. ‘Schandalig’, reageert Zijlstra, ‘met het expliciet noemen van de kosten, die bovendien helemaal niet kloppen, suggereert Debreczny dat het weggegooid geld is en daarmee schoffeert hij de democratische rechten van raadsleden om vragen te stellen.’

Leefbaar Zeewolde neemt de situatie hoog op en heeft het verzoek om de pers niet meer te informeren naast zich neergelegd. De komende tijd zal de fractie de vinger aan de pols houden en er streng op toezien dat de informatie transparant en democratisch voor het publiek toegankelijk blijft.

Een fragment uit de brief van het college aan de fractievoorzitters: