Crisis, structuurvisie, MFA en woningbouw

Crisis

Je kunt geen krant meer opslaan, geen tv-zender meer bekijken zonder geconfronteerd te worden met een uitermate negatieve berichtgeving over de crisis. Ik stoor mij bijzonder aan dit negatieve gedoe. Ik kan de meeste media ook niet meer serieus nemen. Alles wordt extra negatief uitgelegd en de suggestieve vraagstelling aan gasten in programma’s als bijvoorbeeld NOVA en Pauw & Witteman is om van te gruwen. Natuurlijk is er van alles aan de hand en dat moet je laten zien, maar ik heb de media nooit gehoord in de jaren dat er sprake was van grote economische groei. Waarom niet? Goed nieuws is geen nieuws! Wanneer staan de leiders in dit land op om een positieve boodschap uit te dragen? Wanneer worden eindelijk eens maatregelen genomen waar we wat aan hebben? Ik denk dat we daar lang op moeten wachten. Iedereen probeert er zijn eigen slaatje uit te slaan. Balkenende en Bos voorop, maar ook de vakbonden en de werkgevers ruiken hun kansen. Het wordt dus weer ouderwets ‘polderen’ met als gevolg dat er geen echte concrete dingen gebeuren. Gebrek aan leiderschap is mijn conclusie.

Structuurvisie

Op 4 maart a.s. organiseert de gemeente een publieksavond in The Harbour over de nieuw op te stellen Structuurvisie. Dat kunnen ze niet alleen. Nee, daar hebben ze een oude Dolly Dot voor nodig! Angela Groothuizen gaat deze avond met de inwoners aan elkaar praten. Waar is de burgemeester? Waar is de wethouder? Leiderschap, weet u nog! Waarom nodigen ze de Almeerse wethouder Adrie Duijvestein niet uit om te komen vertellen dat Zeewolde straks door Almere wordt geannexeerd? Daar is deze megalomane bestuurder namelijk op uit. Er wordt al openlijk over grenscorrecties gesproken en het Zeewolder college van B&W en de provincie staan er bij en kijken er naar. Almere gaat in haar eigen Structuurvisie al grote delen van Zeewolde opnemen. De uitnodiging van Zeewolde om een gezamenlijke visie te maken hebben ze arrogant van de hand gewezen. CDA-wethouder Jos Huizinga is gewoon voor gek gezet en hij doet er helemaal niets aan. Hij vindt het helemaal niet erg zo lijkt het. Ik vind dat nergens op lijken. Waarom eist het college van Zeewolde niet bij de provincie dat Almere van Zeewolde afblijft? Het lijkt er op dat de wethouders van Zeewolde geen invloed hebben in Lelystad en dat breekt ons nu op.

MFA

In een brief aan de commissie schrijft ChristenUnie-wethouder Jos Debreczeny dat de multifunctionele ruimtes voorlopig niet worden gerealiseerd. Reden is, u raadt het al, de economische crisis. Er worden minder woningen gebouwd dus er is voorlopig geen behoefte aan die ruimtes zegt hij. Opnieuw worden de huidige inwoners van de Polderwijk dus bedrogen. Door toedoen van de huidige coalitiepartijen CDA, PvdA/Groen Links en ChristenUnie zijn er al grote vertragingen ontstaan met de realisatie van de MFA. Gevolg is dat de kinderen nog veel langer dan de bedoeling was in noodlokalen moeten zitten. Nu komen er dus ook geen multifunctionele ruimtes. Ik concludeer dat er uiteindelijk helemaal geen MFA (Multi Functionele Accommodatie) komt, maar een doodgewone school. Ik vraag mij af hoe deze drie coalitiepartijen dat eigenlijk vinden. Deze wethouder legt een raadsbesluit naast zich neer en gaat zijn eigen gang. Je kunt daar op zijn minst vragen bij stellen!

Woningbouw

Diezelfde CU-wethouder laat in de krant weten dat de nieuwbouw stagneert. Dat komt, u raadt het al weer, door de economische crisis. Je hoeft daar geen helderziende voor te zijn, maar je moet dan wel anticiperen op dat gegeven. Dat doet hij niet. Sterker nog, hij zegt dat hij geen reden ziet om de begroting aan te passen. Ergo, hij steekt zijn kop in het zand! Zeewolde krijgt veel geld uit Den Haag en de hoogte daarvan is voor een belangrijk deel afhankelijk van hoeveel inwoners en hoeveel woningen je hebt. Als dat dus wat minder is dan je aanvankelijk had gedacht, moet je de begroting neerwaarts bijstellen en gaan bezuinigen. Doe je dat niet, dan krijg je onherroepelijk met grote financiële tegenvallers te maken. Dit college is alleen bezig met willen ‘scoren’ op de korte termijn. Over een jaar zijn de verkiezingen en ze willen natuurlijk geen onpopulaire maatregelen nemen. Mijn conclusie is dat als ze nu geen maatregelen nemen, ze het volgende college met een grote financiële erfenis opzadelen. Ook in Zeewolde is er een groot gebrek aan leiderschap.

 

<Michiel Schouten>