Alarmbellen aan. Vliegroutes Lelystad Airport bedreigen leefbaarheid Zeewolde!

Vliegtuigen uit de richting Almere die landen op Lelystad Airport vliegen op ongeveer 600 meter over ons dorp. Dat is het huidige voorstel van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

Verder vormen de oostelijke en alternatieve noordelijke uitvliegrichtingen een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in ons dorp, vooral als zwaardere vliegtuigen opstijgen.

Leefbaar Zeewolde heeft de laatste informatie over de vliegroutes bestudeerd en is zeer verontrust. ‘Het is nog erger dan we al dachten’, zeg Ben Sonneveld, raadslid van Leefbaar Zeewolde. ‘Afgelopen week werd bekend dat er alternatieve uitvliegroutes zijn voorgesteld die dichtbij ons dorp worden gepland om de Oostvaardersplassen te ontzien en nu krijgen we te horen dat er ook een aanvliegroutes is die vlak over ons dorp scheert.’

Leefbaar Zeewolde constateert dat in het politieke steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, ons dorp als grote verliezer naar voren komt. De politiek vraag is natuurlijk waar dit college was toen deze belangrijke beslissingen werden genomen en waarom er niet pro-actief is opgetreden. Sonneveld: ‘Die vraag komt zeker aan de orde maar tegelijk moeten we ten koste van alles zien te voorkomen dat deze vliegroutes een realiteit worden. We zullen daarom eendrachtig optrekken met alle belanghebbenden en gezamenlijk actie ondernemen’.

Leefbaar Zeewolde roept de bevolking van Zeewolde daarom ook op om massaal protest aan te tekenen tegen de geplande vliegroutes. Een eerste gelegenheid die zich daarvoor leent is bij de presentatie van de Milieu Effecten Rapportage die over Lelystad Airport is gemaakt en die volgende maand (mei, 2009) ter inzage wordt gelegd. Leefbaar Zeewolde zal de bevolking op de hoogte houden wanneer en hoe ze kunnen hierop kunnen reageren.

Contact: Ben Sonneveld.

0616782007