Precario en OZB

De afgelopen week een hoop emotie en zware woorden in de gemeenteraad en media inzake de precariobelasting. Een belasting op ondergrondse kabels en leidingen die in 2006 van kracht is geworden in Zeewolde, net als in tientallen andere gemeenten in Nederland. Het idee van invoering is ontstaan toen in 2004 Zeewolde in een zware financiële crisis terecht kwam en ik als wethouder financiën ben aangetreden. De doelstelling was om door middel van enerzijds bezuinigingen en ombuigingen, en anderzijds het vergroten van de inkomsten, weer tot een gezonde en evenwichtige begroting te komen. Dat is ook gelukt. Bovendien is dat gelukt zonder de gemeentelijke belastingen boventrendmatig te verhogen. De tarieven zijn dus alleen jaarlijks met het inflatiepercentage aangepast. De gemeenteraad is altijd kritisch geweest over de invoering van de precariobelasting, maar zij hebben er wel mee ingestemd. Er was onder andere sprake van dat deze belastingsoort op termijn door de regering zou worden afgeschaft dus de vraag was onder meer waarom Zeewolde dit toch ging invoeren. In de zomer van 2007 heeft de huidige PvdA minister van Binnenlandse Zaken nog gezegd dat afschaffing wat haar betreft niet aan de orde zou zijn. Zij vindt dat gemeenten voldoende vrijheid moeten hebben in hun beleid aangaande belastingen. Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is tegen het afschaffen van precariobelasting en het verder inperken van het gemeentelijke belastingdomein. Tot ieders verrassing heeft het kabinet onlangs toch besloten om deze belastingsoort af te schaffen. Ik vind dat getuigen van een behoorlijke onbetrouwbaarheid van de minister en ik ben benieuwd wat de VNG daar aan gaat doen.

Onlangs hebben de inwoners van Zeewolde een brief van het waterleidingbedrijf Vitens ontvangen waarin zij schrijven dat zij de precariobelasting die Zeewolde hun oplegt gaan doorbelasten aan de inwoners. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 17,50. Dat is natuurlijk niet leuk en daarover hebben verschillende fracties in de gemeenteraad vragen gesteld. De huidige CDA-wethouder financiën Huizinga heeft de gemeenteraad een brief uit 2005 laten zien waarin het waterleidingbedrijf schrijft dat zij deze kosten zou gaan doorbelasten. Onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid is dit overigens niet gedaan. Het verwijt wat mij nu wordt gemaakt, is dat ik deze brief destijds niet ter inzage heb gelegd. In de krant lees ik zelfs termen als “politieke doodzonde”, “misleiding” en “het bewust achterhouden van informatie”. Ik ben enorm geschrokken van deze termen en ik vind ze ook ongepast. Het is namelijk niet waar, maar ik kan mij nu niet verweren. Ik vind het ook bijzonder jammer dat de huidige wethouder mij niet even heeft gebeld met de vraag hoe het zit. Nee, er wordt eenzijdig een brief op tafel gelegd en daaruit worden direct allerlei conclusies getrokken en deze zware termen gebruikt. Ik heb hier al vaker geschreven dat in politiek Nederland, en dus ook in Zeewolde, de waan van de dag regeert. Gelukkig vraagt de gemeenteraad om een nader onderzoek. Op dat moment kan ik vertellen hoe ik met dit dossier ben omgegaan. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en ik wil mij graag in het openbaar verantwoorden omdat ik niets te verbergen heb.

De afschaffing van deze belastingsoort schiet een gat in de begroting van ons dorp, maar dat niet alleen. De tegenvallende nieuwbouw betekent minder inkomsten voor Zeewolde en ook zal het kabinet flink gaan bezuinigen op de algemene uitkering naar gemeenten en provincies. In de krant lees ik dat het geen hobby is van CDA-wethouder Huizinga om met dit soort problemen om te gaan. Hij zegt zelfs dat een extra verhoging van de OZB wat hem betreft bespreekbaar is. Ook lees ik dat hij de reserves en voorzieningen zal inzetten om gaten te dichten in de begroting. Het hoeft weliswaar geen hobby van je te zijn, maar je dient wel je verantwoordelijkheid te nemen en met oplossingen te komen waar draagvlak voor is. Gelukkig voor hem zijn al die reserves en voorzieningen de laatste jaren goed op peil gebracht. Vele miljoenen zijn toegevoegd, maar een waarschuwing is op zijn plaats. Je kunt en mag structurele tekorten niet afdekken met incidenteel geld. Over het op orde brengen van al die reserves hadden met name het CDA en de PvdA/GL hun bedenkingen. Moest dat allemaal wel zo nodig vroeg men mij. Ja, was mijn antwoord, want juist in goede tijden moet je maatregelen durven te nemen om de slechte tijden te kunnen overleven. Regeren is vooruitzien, maar ja, sommigen geven nu eenmaal graag geld uit dat door de belastingbetaler is opgebracht. De Voorjaarsnota komt er aan en ik ben uitermate nieuwsgierig hoe het huidige college de tekorten denkt op te lossen. De gemakkelijkste weg is de OZB-kraan opendraaien. Ik heb dat nooit willen doen met steun van de gemeenteraad. Ik ben zeer benieuwd hoe de gemeenteraad gaat reageren als dit nu wel gaat gebeuren.