Onderzoek Precario en Europese verkiezingen

Onderzoek Precario

Op donderdagavond 28 mei heb ik van het inspreekrecht in de gemeenteraad gebruik gemaakt. Op de agenda stond het aangekondigde onderzoek naar de invoering van de precariobelasting in 2005. Ik heb hier eind april ook al over geschreven en ik schreef toen dat ik graag aan een onderzoek wil meewerken. Omdat er de laatste weken toch veel speculaties in de kranten verschenen, vond ik het verstandig om nu al met mijn verhaal in de openbaarheid te treden en niet het onderzoek af te wachten. Enerzijds om die speculaties te ontzenuwen, en anderzijds omdat het onderzoek in de beslotenheid zal plaatsvinden. Ik vind dat buitengewoon jammer, want ik ben een groot voorstander om in het openbaar verantwoording af te leggen en met elkaar in debat te gaan. Er wordt wat mij betreft al veel te veel achter gesloten deuren vergaderd. Ik heb de raad ook aangeboden om op een later moment in het openbaar hierover samen verder te praten, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Ik vind dat merkwaardig. Men maakt mij verwijten, maar wil er niet met mij in het openbaar over praten. Ook dat is kennelijk politiek en zal wel een reden hebben! Na mijn inspreekbeurt hebben partijen een schorsing van 20 minuten gevraagd om onderling te overleggen. Na die schorsing wilde een meerderheid in de gemeenteraad het onderzoek toch in de volle omvang door laten gaan. Leefbaar Zeewolde en de VVD vonden mijn verklaring plausibel genoeg en wilde eigenlijk een kleiner onderzoek. Het onderzoek gaat ongeveer € 70.000 (incl. btw) kosten en beide partijen vonden dat veel geld. Ik vind dat ook. Bovendien heb ik de onderzoekers niets extra’s te melden dan dat ik de gemeenteraad nu al heb gedaan.

De Europese verkiezingen

Vorige week zijn de Europese verkiezingen weer geweest met een zeer lage opkomst zoals helaas zo vaak. De uitslag is wat mij betreft geen verrassing. CDA en vooral de PvdA hebben landelijk fors verloren. Lokaal heeft ook de VVD een flinke duikeling gemaakt en is de PVV bijna even groot als het CDA. Ik ben benieuwd wie die PVV-kiezers zijn in Zeewolde.

Met ergernis heb ik ’s avonds het debat op televisie gezien met de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Met name de fractievoorzitters van het CDA en PvdA maakten zich in mijn ogen belachelijk. “We moesten dit toch vooral zien als Europese verkiezingen die niets te maken hebben met de landelijke politiek” zo probeerde ze hun straatje schoon te vegen. Stel je voor dat ze gewonnen hadden. Dan hadden ze ongetwijfeld van de daken geschreeuwd dat de uitslag dan vooral een beloning van het kabinetsbeleid zou zijn geweest. Ook Balkenende en Bos draaide weer alle kanten op om maar alle kritiek van zich af te praten. Ongeloofwaardig! Nee, dames en heren van de regeringspartijen, Nederland heeft u behoorlijk afgestraft. De PVV heeft natuurlijk heel veel proteststemmen gekregen. Protest tegen het huidige kabinet. Men moet eens heel goed  nadenken hoe dat nou komt! Het huidige college in Zeewolde bestaat uit precies dezelfde partijen als de regering in Den Haag. Het is duidelijk dat er ook in Zeewolde onvoldoende  draagvlak is voor deze partijen. Gelukkig zijn er over 9 maanden alweer gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan weer op Leefbaar Zeewolde stemmen.