De MER over Lelystad airport is uit!

De Milieu Effecten Rapportage (MER) over de uitbreiding van Lelystad Airport is gepubliceerd en kan worden gevonden op

http://www.lelystadairport.nl/Milieu-effect%20rapportage. Let u vooral op het onderzoek naar de vliegroutes. De geplande aanvliegroute die dwars over ons dorp gaat ontbreekt. Een ernstige tekortkoming.

U kunt u zienswijze over de MER tot 22 juli sturen naar

Commissie 21
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB
Lelystad

Inderdaad, het is vreemd dat de provincie de zienswijzes van de MER mag beoordelen. De provincie is altijd een voorstander van de uitbreiding van Lelystad Airport geweest en is dus duidelijk partij in deze zaak. Normaal is de beoordeling van zienswijzes in handen van het inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verder is er een informatiebijeenkomst in Zeewolde over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport gepland op 24 juni

U kunt reageren op de plannen tijdens een hoorzitting in het provinciehuis op 29 juni. Maar vergeet niet u van te voren aan te melden bij de Provincie Flevoland.