Leefbaar Zeewolde verheugd over actiebereidheid Zeewoldenaren

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd dat zo vele Zeewoldenaren de zienswijzen en petities tegen de vliegroutes hebben ondertekend. De saamhorigheid in het dorp was groot en praktisch alle Zeewoldenaren ondersteunen de actie om de vliegroutes te wijzigen. De aanvliegroutes zijn een dreigend gevaar en Zeewolde zal er alles aan moeten doen om deze routes te verleggen.

Leefbaar Zeewolde was enigszins verbaasd over de reactie van actiegroep ‘Vliegop’, die zich zo negatief uitliet over de medewerking van andere politieke partijen. Temeer daar Leefbaar Zeewolde zijn eigen acties had opgeschort om gezamenlijk met VliegOp en andere politieke partijen actie te voeren.’ Sonneveld, ‘Leefbaar Zeewolde zoekt juist de gezamenlijkheid om actie te voeren en heeft daarom ook alle informatie over de vliegroutes via zijn website met anderen gedeeld’. Leefbaar Zeewolde zal blijven actievoeren tegen de vliegroutes, uiteraard met alle betrokken partijen. De actiehouding van Leefbaar Zeewolde is en blijft positief en iedereen die tegen de vliegroutes is kan zich aansluiten.

Voor nadere informatie:

Rein Zijlstra, 06-54321078