Reactie college op brief Ministerie over naderingsroutes Lelystad Airport volstrekt onvoldoende

De reactie van het college op de brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de naderingsroutes van Lelystad Airport is volstrekt onvoldoende. Dat concludeert Leefbaar Zeewolde na bestudering van de briefwisseling. In de brief van het Ministerie wordt geen enkele garantie gegeven dat naderingsroutes van Lelystad Airport niet over Zeewolde komen. Sterker nog, er worden alvast excuses gemaakt voor het geval dat dit wel gaat gebeuren.

Toch staat in het antwoord van het college ‘….interpreteren wij uw brief als volgt. Boven het dorp Zeewolde, alsmede boven het Horsterwold, zal ook op langere termijn geen vliegverkeer plaats vinden…..’ BriefaandeheerFukkenministerieVW sept 2009 Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, “Een dergelijke interpretatie kan helemaal niet uit de brief van het ministerie worden afgeleid. Dit lijkt er op alsof het college een eigen wereld probeert te creëren die totaal niet strookt met de werkelijkheid. Het college moet de aandacht niet laten verslappen. Het is een bekende tactiek in bestuurlijk Nederland om elkaar murw te maken met informatie en verkapte meningen, maar daar moeten we hier niet in meegaan en adequaat reageren op alle ontwikkelingen. En deze reactie is daarin volstrekt onvoldoende en veel te slap’.

Ook na een gesprek van Leefbaar Zeewolde gemeenteraadslid Sonneveld met de Luchtverkeersdienst Nederland (LVNL), het gezaghebbend orgaan over de bepaling van de vliegroutes, werd de onzekerheid niet weggenomen. De LVNL gaf aan dat er momenteel geen zekerheid over de aanvliegroutes kan worden gegeven. Wel komt het roemruchte kaartje met de vliegroute over Zeewolde overeen met de simulaties die uitgevoerd zijn om naderingsroutes van vliegtuigen te evalueren. Of dit de uiteindelijke route gaat worden kon niet worden aangeven, maar er kon ook geen garantie worden gegeven dat Zeewolde zou worden ontzien. Ook het alternatief in de Brief_OudeWeernink_090709_Alternatieve_Route , directeur van Lelystad Airport dat hij 9 juli naar de raad heeft gestuurd kan geen genade vinden bij Sonneveld. ‘Het kaartje met de alternatieve route is voor de helft blanco en het is onduidelijk over welke steden nu wel wordt heen gevlogen. Weliswaar wordt Zeewolde vermeden maar door andere steden en dorpen met de overlast op te zadelen wordt er geen duurzame oplossing gevonden en is het gevaar dat gemeentes tegen elkaar worden uitgespeeld’ Leefbaar Zeewolde is van mening dat alertheid geboden blijft. Sonneveld, ‘Laat de alarmbellen nog maar even rinkelen. Het gevaar van vliegtuigen boven Zeewolde is nog lang niet voorbij’.

Inlichtingen bij Ben Sonneveld

0616782007