Leefbaar Zeewolde wil dat afspraak nagekomen wordt over bosgebied

Zonder enig vooroverleg met Leefbaar Zeewolde heeft de gemeente op eigen houtje de afspraak over een informatiebijeenkomst  op 19 september a.s. over de initiatiefvoorstellen rondom het G-gebied (bossen bij de manege en begraafplaats) aangepast.

Referendum

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw in deze bossen terwijl alle andere partijen in de gemeenteraad dit wel willen. Leefbaar Zeewolde wil hierover een referendum organiseren, maar alle andere partijen willen dit niet. Zij zijn kennelijk niet geïnteresseerd in de mening van de inwoners.

Ontmoetingsbos

Er zijn 2 plannen gemaakt die via een levendige activiteit op locatie voor de inwoners gepresenteerd zouden worden. Dat zou op 19 september gebeuren. Het plan van Leefbaar Zeewolde om dit bosgebied nog aantrekkelijker te maken met leuke voorzieningen waarbij het bos nog mooier wordt, en het plan van de vier andere partijen om een substantieel groot gedeelte te kappen en woningen te bouwen. De gemeente heeft deze afspraak nu eenzijdig veranderd en heeft al via de krant en website aangekondigd dat de presentaties nu op het gemeentehuis zullen plaatsvinden. Leefbaar Zeewolde doet hier niet aan mee. De partij wil de gemaakte afspraak die alle partijen hebben gemaakt nakomen. Anderhalf uur in het gemeentehuis op een zaterdagmiddag vindt de partij geen goede manier om met de inwoners te praten.

Gemeenteraad als poppenkast

Helemaal van de gekke vindt Leefbaar Zeewolde het dat tijdens de raadsvergadering op 24 september er al een besluit moet worden genomen. Dat slaat echt nergens op en is ook nergens voor nodig want we kunnen nog voorlopig bouwen in de Polderwijk. Je kunt pas echt een besluit nemen als er draagvlak voor plannen is bij de bevolking. Als je die niets vraagt weet je ook niets. Het gaat Leefbaar Zeewolde er om wat de inwoners er van vinden. Zij worden niet betrokken bij deze keuze en dat vinden wij beneden de gordel. De andere partijen hebben hun mond vol van het betrekken van de inwoners bij belangrijke zaken, maar nu geven ze weer niet thuis.

Aan die poppenkastvoorstelling doet Leefbaar Zeewolde niet mee.