Zeewolde flink in de rode cijfers

Wat in de Voorjaarsnota al zichtbaar werd is nu werkelijkheid geworden. Het college presenteert een Begroting die met rode cijfers is geschreven. De komende jaren komt de nieuwe penningmeester vele miljoenen tekort. Voor zover ik het kan beoordelen zijn er twee aanwijsbare oorzaken. De woningbouw stagneert waardoor er minder bouwleges binnenkomen en aansluitend daarop minder OZB inkomsten, en het Kabinet in Den Haag keert minder geld uit aan de gemeente. Dit zijn twee negatieve ontwikkelingen waar de gemeente weinig invloed op heeft. Ik kan mij echter niet voorstellen dat de enorme tekorten alleen door deze twee zaken worden veroorzaakt. Het zou mij niet verbazen als diverse posten in de begroting stevig uit de pas zijn gelopen het afgelopen jaar.

Geen bestuurlijke moed

Wat mij verbaasd is dat het huidige college geen maatregelen neemt om het tij te keren. Men wil eerst een zogenaamde brede maatschappelijke discussie om dan pas, na de verkiezingen van maart 2010 besluiten te nemen. Natuurlijk kun je in korte tijd niet alle tekorten wegwerken, maar je kunt op z’n minst nu al met een pakket maatregelen komen die direct geld besparen dan wel opleveren. Opnieuw moet gekeken worden naar de uitgaven en de inkomsten. Daar is wel politieke en bestuurlijke moed voor nodig en dat ontbreekt volledig op dit moment. Het college gaat nu eerst inventariseren wat wettelijke en niet wettelijke taken zijn. Eigenlijk is dat een nieuwe Kerntakendiscussie maar dat woord willen ze niet gebruiken. Daarna moet de nieuwe gemeenteraad dan besluiten waar er op moet worden bezuinigd. Op wettelijke taken kan niet of nauwelijks bezuinigd worden, dus er zal vooral gekeken worden naar andere zaken. U moet dan denken aan subsidies aan sportverenigingen, het jeugd- en jongerenwerk, het beheer van wegen en de openbare ruimte, seniorenbeleid, onderwijs enz. enz. Ik kan u nu al op een briefje geven dat de gemeenteraad niet in staat is dergelijke beslissingen te nemen. Dat durven ze niet omdat dat soort maatregelen de zogenaamde zachte kant van de maatschappij raakt, en al eerder is gebleken dat ze hun vingers daar niet aan willen branden. De reden dat ze het over de verkiezingen heen willen tillen is natuurlijk dat ze niet afgerekend willen worden door de kiezer. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheden. Links- of rechtsom zullen maatregelen moeten worden genomen waar men niet populair van wordt. Dat is dan jammer, maar je bent ingehuurd om te doen wat goed is voor het algemeen belang van Zeewolde en nogmaals, daar is politieke en bestuurlijke moed voor nodig.

OZB

Ook zal er naar de inkomstenkant gekeken moeten worden. De vele miljoenen die ze tekort komen kun je niet alleen vinden door bezuinigingen. Misschien moeten de leges omhoog, maar daarover is veel te doen bij allerlei consumentenorganisaties en er is bovendien niet heel veel extra’s te halen. Nee, de grote melkkoe is natuurlijk de OZB. Het kan niet anders of die gaat fors omhoog. Dat betekent dat de huiseigenaren weer opdraaien voor de kosten. Daar staat bovendien wat geks te gebeuren. Het kan niet anders dan dat de WOZ-waarde van huizen volgend jaar lager uitpakt dat voorgaande jaren. De huizenprijzen dalen immers. Dat betekent dat er minder OZB binnenkomt en dat betekent dan weer dat de tarieven extra omhoog moeten. Eerst om het waardeverlies te compenseren en vervolgens om de begroting weer op orde te brengen. Het worden politiek spannende tijden en ik ben benieuwd wie wat gaat doen.

Financiële reserves

Totdat de gemeenteraad beslissingen neemt gaat het college interen op de financiële reserves die nog onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn ingesteld en aangevuld. Ik kan mij nog goed de discussie eind 2007, begin 2008 herinneren waarin de toenmalige oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en het CDA, maar ook coalitiepartij ChristenUnie, het niet helemaal eens waren met mijn beleid om forse reserves op te bouwen. Ze vonden dat maar niks en wilde eigenlijk al dat geld direct uitgeven zo leek het. In goede tijden moet je extra geld opzij zetten voor slechte tijden is mijn mening en gelukkig is dat ook gebeurd. De tekorten voor de komende jaren kunnen betaald worden uit deze reserves, maar ook die zijn op enig moment op en wat dan?

Ik vind dat de inwoners niet de dupe mogen worden van het huidige halfslachtige beleid. De politiek moet duidelijk maken waar ze voor staan en geen verstoppertje spelen. Eerlijk zeggen waar het op staat en waar je als politicus voor kiest. Doe je dat niet dan wordt het pas echt een poppenkast!