Digitaal platform voor brede discussie

Leefbaar Zeewolde start met een digitaal platform. Doel is op deze wijze met inwoners van de gemeente Zeewolde van gedachten te wisselen over een aantal thema’s. De uitkomsten daarvan worden meegewogen bij het bepalen van de standpunten, zoals deze binnen de gemeenteraad worden ingenomen.

Van 1 tot en met 7 oktober wordt een discussie gevoerd over veiligheid, van 8 tot 14 oktober komt de financiële positie van Zeewolde aan de orde. Daarna wordt van 15 tot 21 oktober met elkaar gesproken over Zeewolde en haar omgeving.

De discussies worden geleid door Winnie Prins die aan het eind van elke themaperiode ook een samenvatting geeft.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van Leefbaar Zeewolde of een mail sturen naar: [email protected]. Zij ontvangen daarna een inlogcode en wachtwoord.

Leefbaar Zeewolde vindt dat door het inspelen op de digitale mogelijkheden een extra impuls aan het raadswerk kan worden gegeven.