Referendum kan wel!

Tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend met als doel het houden van een referendum onder de inwoners over wel of niet bouwen in het bos. De gemeenteraad zou de uitkomst dan als bindend beschouwen. Alle andere partijen hebben deze motie afgewezen. Op de website van de PvdA/GroenLinks beschuldigen zij Leefbaar Zeewolde de inwoners op het verkeerde been te zetten. Zij schrijven dat een bindend referendum niet kan in Nederland. Dat klopt. Het is kennelijk moeilijk voor de fractie van de PvdA/GroenLinks om goed te lezen. In de motie van Leefbaar Zeewolde staat duidelijk dat de raad de uitkomst als bindend kan beschouwen. Dat is heel iets anders, en dat kan de raad wel degelijk met elkaar afspreken. Daar zijn voorbeelden genoeg van in Nederland. Wat te denken van de diverse burgemeestersreferenda die gehouden zijn. Leefbaar Zeewolde wil gewoon een referendum houden over de visie van de vier andere partijen –bouwen in het bos- en de visie van Leefbaar Zeewolde om het bos juist op te waarderen tot een Ontmoetingsbos. Wij betreuren het in hoge mate dat de PvdA/GroenLinks fractie de inwoners echt op het verkeerde been zet met deze tekst op haar website.

Financiën

Ook de boude bewering op dezelfde website, dat de visie van Leefbaar Zeewolde onverantwoord is omdat er geen geld is, slaat werkelijk nergens op. In de visie van Leefbaar Zeewolde zijn een aantal voorzieningen geprojecteerd aan de rand van het bos tegenover de sportvelden die veel geld kunnen opleveren. Met die inkomsten kan het bosgebied verder opgewaardeerd worden. Het is jammer dat de fractie van de PvdA/GroenLinks niet in debat met Leefbaar Zeewolde gaat daar waar het moet, namelijk in de raadzaal. Dat is de plek waar op basis van argumenten, feiten en onderbouwingen gediscussieerd kan worden.

voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra
ractievoorzitter
Tel. 06-54321078