Leefbaar Zeewolde volgt uitbreidingsprocedure Lelystad Airport met argusogen

Leefbaar Zeewolde is alles behalve gerust dat het dorp gevrijwaard blijft van de overlast door aan- en uitvliegroutes bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Nu de procedures rond de Milieueffectrapportage (M.E.R.) zijn afgerond wordt dinsdag a.s. door minister Eurlings een besluit genomen of de uitbreiding door mag gaan of niet. Voorlopig staan de meeste stoplichten op groen.

Procedure.

De M.E.R., het onderzoek dat informatie levert over milieubelangen die in het geding zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport, werd eind dit voorjaar afgerond. Aan deze M.E.R. is een inspraak procedure gekoppeld waar men zijn zienswijze kon geven over het onderzoek. Afgelopen zomer kwamen er ongeveer 3.100 reacties bij provincie Flevoland binnen. De provincie stuurde deze reacties door naar de Commissie voor de M.E.R. en de Commissie 21. De Commissie voor de M.E.R. waakt over de kwaliteit van de M.E.R. en heeft inmiddels een positief advies uitgebracht. De Commissie 21, ten slotte, heeft onder leiding van de commissaris van de koningin de ingediende zienswijzen van een advies aan de verantwoordelijke ministers voorzien.

Inderdaad een op het oog zorgvuldige procedure; maar schijn bedriegt. Want ondanks dat de Commissie 21 expliciet erkent dat er veel onduidelijkheid is over de vliegroutes, wordt er geen advies gegeven om de uitbreiding tot nader order op te schorten. Zolang de aan- en uitvliegroutes nog niet volledig zijn vastgesteld blijft er veel onzeker voor Zeewolde. ‘Inderdaad’, beaamt Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, ‘het gevaar van een aanvliegroute over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen’. Het is voor Sonneveld dan ook onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Ook is het nadelig voor Zeewolde dat de uitvliegroute over de Oostvaardersplassen bij beide bovengenoemde commissies zwaar onder vuur ligt. De kans is groot dat een alternatieve uitvliegroute langs Zeewolde zal scheren.

Vertraging uitbreiding

Leefbaar Zeewolde is ook van mening dat we ons niet teveel moeten laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door de economische recessie is uitbreiding op de lange baan geschoven door de minister en de Schipholgroep. Bovendien levert uitbreiding van het vliegveld veel minder banen op dan tot nu toe werd aangenomen. Beide berichten doen vermoeden dat een uitbreiding mogelijk niet doorgaat maar dat is volgens Sonneveld niet het geval. ‘Komende week, waarschijnlijk op 14 oktober, zal de minister een besluit nemen en uitbreiding is dan slechts een kwestie van tijd’. Tegen het besluit van de minister, verwoord in zijn antwoordnota, kan bezwaar worden gemaakt bij de raad van state. Leefbaar Zeewolde zal u van deze mogelijkheid op de hoogte houden.