Praat mee over wonen in Zeewolde op 4 november

Op woensdagavond 4 november houdt de gemeente Zeewolde rondetafelgesprekken over wonen in Zeewolde. De gemeenteraad grijpt deze gelegenheid aan om met belangstellenden van gedachten te wisselen over het toekomstige woonbeleid van de gemeente. De avond duurt van 18.30 – 22.30 uur en vindt plaats in de Verbeelding.

Leefbaar Zeewolde vindt uw mening over uw woonomgeving en beleving van zeer groot belang bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota Wonen. Wij nodigen u daarom van harte uit aanwezig te zijn bij deze rondetafelgesprekken.

De conceptversie van de nieuwe kadernota Wonen ligt momenteel ter inzage en kunt u raadplegen op www.zeewolde.nl .
In verband met de verdere voorbereiding van de avond vragen wij u om voor 27 oktober a.s. te reageren. Een e-mail aan mevrouw Winthorst, secretaresse van de afdeling Ontwikkeling, waarin u aangeeft aanwezig te zijn, is voldoende ([email protected] ). U kunt zich ook telefonisch aanmelden. Mevrouw Winthorst is in de ochtenduren bereikbaar op 036 – 522 95 06. Een week voor aanvang van deze avond ontvangt u een uitnodigingsbevestiging met het programma.