Leefbaar Zeewolde bezorgd over proces woonvisie

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de organisatie van de rondetafelgesprekken die afgelopen woensdagavond zijn gehouden. Deze rondetafelgesprekken vormen een onderdeel van de inspraakprocedure over de woonvisie van Zeewolde die speciaal voor inwoners en andere belangstellenden is georganiseerd. In plaats van veel inwoners waren er voornamelijk belanghebbenden aanwezig die gebaat zijn bij een grotere groei van ons dorp.

Vooral belanghebbenden

Sonneveld, namens Leefbaar Zeewolde aanwezig bij de ronde tafel gesprekken: ‘Ik zat aan tafel met twee vertegenwoordigers van ontwikkelaars en een directeur van de grootste hypotheekverstrekker van het land. Dat zijn natuurlijk geen mensen die daar zonder belangen zitten.’ Uit de presentielijst bleek dat er van de ongeveer 50 deelnemers slechts 5 inwoners aanwezig waren. Verder waren er minstens 5 vertegenwoordigers van ontwikkelaars/corporaties, 6 makelaars en 4 hypotheek verstrekkers. Deelname van deze groepen wordt uiteraard op prijs gesteld, ook door Leefbaar Zeewolde. Echter door een oververtegenwoordiging van groepen die belang hebben bij een verdere groei van het dorp kunnen er geen conclusies worden getrokken ten aanzien van de woonvisie van de Zeewoldenaar. Dat bleek ook wel uit de conclusies van de avond. Een overweldigende meerderheid wilde doorgroeien naar 35.000 inwoners en ook het bouwen in het G-gebied werden zonder al te veel morren aangenomen. Rob Tulleken commissielid voor Leefbaar Zeewolde en ook aanwezig bij de rondetafel gesprekken, ‘Conclusies die door een meerderheid van de Zeewolder bevolking niet worden gedeeld. Sterker nog de Leefbaarheidsmonitor laat zien dat het overgrote deel van de Zeewoldenaren een groei tot ongeveer 20-25.000 voorstaat en niet meer.’

Robuust

Leefbaar Zeewolde ziet wel duidelijke trends in de aanpak van dit college om ons dorp in een stad te veranderen wat ten koste zal gaan van het dorpse karakter en de natuur rondom ons dorp. Een duidelijk voorbeeld is wethouder Huizinga die keer op keer zegt dat Zeewolde moet doorgroeien tot 40-45.000 inwoners om ‘robuust’ te blijven. ‘Absolute flauwekul’ reageert Sonneveld, ‘Er zijn talloze gemeentes met ongeveer 20.000 inwoners die zich prima kunnen redden’. Verder is er het voorstel van het college om twee flatgebouwen op het Noordereiland te plaatsen wat weer afbreuk zou doen aan het dorpsgezicht. Ten slotte is daar de structuurvisie die duidelijk maakt dat men in de toekomst in de bossen rondom Zeewolde wil gaan bouwen. Alleen Leefbaar Zeewolde heeft tegen deze structuurvisie gestemd net als tegen de plannen van alle andere partijen om in het G-gebied te bouwen. Tulleken, ’Mensen komen hier voor de rust en de natuur in een dorpse omgeving daar horen geen stadse groeiplannen bij’.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463