Lelystad Airport: en nu naar de Raad van State

Leefbaar Zeewolde is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken rondom de uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde, ‘Het gevoel is dat de besluitvorming rondom het vliegveld als een stoomwals verder gaat en men zich niets aantrekt van alle zienswijzes en protesten.’ Leefbaar Zeewolde volgt het proces rondom Lelystad Airport al tijden met Argusogen en vreest dat het dorp veel overlast zal ondervinden van de aan- en uitvliegroutes.

Erger

Met dit aanwijzingsbesluit zal de overlast voor Zeewolde alleen maar erger worden in vergelijking met eerdere plannen. Bij het uitvliegen is er namelijk gekozen voor het zogenaamde ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ (MMA). Met dit MMA worden de Oostvaardersplassen vermeden door met de vliegtuigen vanuit Lelystad ‘linksom’ te vliegen. Daarmee is de kans groot dat de vliegtuigen weer dicht langs ons dorp komen scheren. Sonneveld, ‘Kennelijk zijn vogels belangrijker dan mensen en worden mensen door de minister niet bij het milieu gerekend’. Ook het gevaar van aanvliegroutes langs en over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Sonneveld, ‘Het is onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Dat kon gewoon niet door alle onzekerheid over aan- en uitvliegroutes.’

Aanwijzingsbesluit

Met het aanwijzingsbesluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is er een nieuwe stap gezet op weg naar de uitbreiding van Lelystad Airport. De besluiten met bijlagen liggen vanaf 9 november tot 21 december voor Zeewoldenaren ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek. De stukken kunnen ook worden ingezien of zijn te downloaden van de website www.minvenw.nl (zoekfunctie: aanwijzingsbesluit Lelystad)

Beroep

Sonneveld, ‘we moeten ons niet teveel laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door deze aanwijzing is het mogelijk om direct na de econmische recessie de baan uit te breiden en kan het zware vliegverkeer op Lelystad Airport landen. Tegen deze aanwijzing kan beroep worden aangetekend en Leefbaar Zeewolde is druk bezig om een standaard bezwaarschrift te maken dat van de website www.leefbaarzeewolde.nl kan worden gedownload. De beroepstermijn loopt van 10 november tot 21 december en Leefbaar Zeewolde hoopt dat zoveel mogelijk mensen het bezwaar zullen tekenen. Sonneveld, ‘We moeten ons niet murw laten maken door alle procedures maar doorgaan tegen deze ongewisse situatie die voor Zeewolde zo nadelig uitpakt.’