Terugblikken en aan het werk!

Een enthousiaste campagne, een megaspannende verkiezingsdag met een geweldig eindresultaat. De kiezers hebben ons beloond met 7 zetels. Daarna ging informateur Ype Dijkstra aan de slag; onderhandelingen, gesprekken, elkaar een dag goed doorzagen en dan uiteindelijk, op 29 april de installatie van het nieuwe College. Voor mij was het die avond echt feest en de start van een nieuwe periode als wethouder van Zeewolde.

Het is prachtig dat we in een land wonen waar mensen wat te kiezen hebben en waar we de mogelijkheid hebben om onze eigen mening te geven en voor onszelf op te komen. Laten we, zelfs als we het hartgrondig met elkaar oneens zijn, de discussie met open vizier en met respect voor elkaar voeren.

Op maandag 3 mei begon ik mijn eerste werkdag als wethouder. De computer stond er nog niet, dus begon ik met een rondje kennismaken. Naast een aantal nieuwe collega’s zag ik ook een aantal bekende gezichten. Al gauw waren we aan het bijpraten over lopende thema’s en onderwerpen. En dan is het net alsof je geen twee jaar, maar slechts twee maanden bent weggeweest. Natuurlijk ben ik de afgelopen jaren ook in de steunfractie actief gebleven waardoor ik weinig zaken heb gemist, maar vanuit wethoudersperspectief kijk je toch anders naar de zaken. Ik kon gelijk vol aan de bak!

Met de portefeuilles die ik beheer ben ik heel blij. Naast ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw- en woningtoezicht, zeg maar de ‘harde’ stenen kant van Zeewolde, vormen ook jeugd en jongeren, senioren, sociaal cultureel werk en kunst en cultuur onderdeel van mijn werk voor de komende tijd. Mijn hart en mijn passies kan ik hier helemaal in kwijt, en met deze portefeuilles verwacht ik veel voor de inwoners van Zeewolde te kunnen betekenen.

Het is voor een ‘beginnend’ wethouder wel lastig dat er lopende zaken zijn waar door je voorgangers al besluiten over genomen zijn en die nog moeten worden afgehandeld. Dan kan je wel een andere kijk op die zaken hebben, maar dan zul je toch in de geest van die besluitvorming een en ander moeten afwikkelen. Natuurlijk is het wel zo dat wanneer er zaken zijn waar ik écht anders over denk, ik toch de mogelijkheid heb om opnieuw naar de Raad zal gaan voor een hernieuwde discussie. Er is tenslotte door de kiezers een bepaalde keus gemaakt en die moeten we respecteren.

Uiteindelijk is de Raad het hoogste orgaan, zeg maar de hoogste baas van de gemeente Zeewolde, en het College van Burgemeester en wethouders zijn de uitvoerders van haar opdrachten. Het College controleert ook of de ambtenaren de opdracht van de Raad goed hebben uitgewerkt en brengen dit dan tot besluitvorming in de commissie- en/of raadsvergadering. Dat is in het kort hoe het werkt.

In mijn volgende blog kom ik terug op de onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan.

<Winnie Prins>