Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) vaart nu al eigen koers inzake Oostvaarderswold

Nog maar net aangetreden als nieuwe staatssecretaris van Landbouw lijkt de CDA’er Henk Bleker nu al uit de bocht te vliegen door aan te kondigen dat de aanleg van het OostvaardersWold definitief stopgezet moet worden. Hij ziet dat zelfs als eerste prioriteit, zo is te lezen op de website van Omroep Flevoland (zie tekst onder dit bericht).

Haaks op besluitvorming
Zijn uitspraak staat haaks op de eerdere besluitvorming van Provinciale Staten waar een lang en emotioneel proces aan vooraf is gegaan. In de periode 2004-2006 heeft het toenmalige college (Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie) onder leiding van voormalig burgemeester Ype Dijkstra hard gestreden om deze plannen van tafel te krijgen. Een groot aantal boeren in het buitengebied is door deze besluitvorming namelijk ernstig gedupeerd. Enerzijds doordat ze zeer kostbare en vruchtbare landbouwgrond moeten afstaan en anderzijds doordat de prijs die ze daarvoor ontvangen wel erg mager is. Helaas heeft Provinciale Staten toch besloten tot de aanleg van deze natuurzone op het grondgebied van Zeewolde en zijn er al vele stappen gezet die tot de daadwerkelijke uitvoering leiden.

Onbetrouwbaar
Dat Henk Bleker deze stap nu wil zetten lijkt op onbetrouwbaar bestuur. Wat moeten de boeren nu wel niet denken? Met pijn in het hart moeten ze afstand doen van hun grond waarbij de belangen van de boeren niet altijd goed zijn meegenomen in de besluitvorming, terwijl ze nu lezen dat het hele feest wat de staatssecretaris betreft niet door gaat. Leefbaar Zeewolde is zeer benieuwd naar het vervolg. Wij waren in die periode al zeer kritisch op die plannen en eigenlijk is Henk Bleker nu dus een medestander. Volgens ons te laat. Waar was hij toen het besluit genomen moest worden? Het huidige provinciale bestuur is niet gecharmeerd van de uitlatingen van Henk Bleker, dus dit krijgt vast nog wel een staartje.

Henk Bleker, de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, wil toch definitief stoppen met de aanleg van het OostvaardersWold. Hij ziet het als zijn eerste prioriteit de aanleg van de robuuste natuurzone te schrappen.

Vorige week liet de Flevolandse Commissaris van de Koningin Leen Verbeek nog duidelijk weten dat de provincie doorgaat met aanleg van het OostvaardersWold.

Voor de aanleg van de natuurstrook tussen de Oostvaardersplassen in Lelystad en het Horsterwold in Zeewolde moet landbouwgrond omgevormd worden tot natuurgebied.

Bron: Omroep Flevoland.