Leefbaar Zeewolde strijdlustig na uitspraak Raad van State

Leefbaar Zeewolde laat zich niet uit het veld slaan nadat deze week haar verzet tegen de Raad van State (RvS) ongegrond is verklaard. De RvS had de lokale partij uit Zeewolde niet-ontvankelijke verklaard in de Zaak Lelystad Airport. De RvS vindt dat een politieke partij zich moet bezig houden met het algemene belang en niet met een specifiek belang. Leefbaar Zeewolde vond dat met het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport wel degelijk een algemeen belang werd gediend. Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde: ‘Ik heb ons verzet gericht op de denkfout die de RvS had gemaakt. De mogelijke overlast van Lelystad Airport betreft echt niet alleen onze kiezers of een bepaalde groep maar is in het algemene belang van het hele dorp. Sonneveld geeft ook aan dat de problematiek geen specifiek beleidsveld beslaat maar vele algemene beleidsterreinen zoals, gezondheid, ruimtelijke ordening, milieu en economie zijn in het geding. Sonneveld vindt het daarom onbegrijpelijk dat de RvS bij haar uitspraak blijft. Het neigt naar een bepaalde mate van arrogantie.

Knagen

Sterker nog, Leefbaar Zeewolde ziet de uitspraak als geknaag aan de democratische rechtsstaat. Sonneveld, ‘Politieke partijen met sterke buitenparlementaire acties, zoals Leefbaar Zeewolde, worden door deze beslissing juridisch monddood gemaakt.’ De lokale partij geeft de strijd echter niet op. Sonneveld ziet in de huidige appellanten tegen de overlast van Lelystad Airport, waaronder de Gemeente Zeewolde, wel degelijk partners die een zelfde boodschap verkondigen als Leefbaar Zeewolde. Bovendien hebben de Leefbaren alle informatie van hun Lelystad Airport-dossier altijd openbaar gemaakt op hun website en kan iedereen van de data gebruik maken. Leefbaar Zeewolde heeft vooral bezwaar tegen de aan- en uitvliegroutes die gepland zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport.

Pijlen

Leefbaar Zeewolde richt voorlopig zijn pijlen op het openbaar maken van onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. Dit onderzoek richt zich op de vliegroutes naar Lelystad Airport en wordt uitgevoerd in opdracht van de Alderstafel. Het rapport zou studieresultaten bevatten die van belang zijn bij een verdere boordeling van de overlast de Lelystad Airport. Als de informatie niet wordt vrijgegeven overweegt Leefbaar Zeewolde om een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. Sonneveld, ‘We gaan gewoon door. Er valt nog genoeg te doen om de overlast van Lelystad Airport voor ons dorp tot het uiterste te beperken. Daar hebben wij de Raad van State niet bij nodig’.

Voor meer informatie

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

06 16782007