Moeilijkheden met inpassing routestructuur Lelystad Airport

Leefbaar Zeewolde heeft van het Ministerie van Infrastructuur stukken in handen gekregen waaruit blijkt dat het erg lastig is om een goede routestructuur voor Lelystad Airport te ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) dat in opdracht van de Alderstafel de vliegroutes naar Lelystad Airport bestudeert.

Drie scenario’s werden door de Alderskamer afgekeurd of als onvoldoende beoordeeld. De door het ministerie van Defensie gereserveerde luchtruim en de bestaande vliegroutes naar Schiphol blijken de grootste obstakels te vormen. Maar vermoedelijk maken ook de Oostvaardersplassen, de aanwezige Natura2000 gebieden en de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) het lastig om de woonkernen te sparen  Momenteel wordt er gewerkt aan een vierde scenario dat in samenwerking met de Militaire Luchtvaar Autoriteit en de Luchtverkeersdienst Nederland wordt ontwikkeld.

Helaas worden de details van de routestructuren niet vrijgegeven. En dat is jammer want dan kunnen pas echt de gevolgen voor Zeewolde zichtbaar worden. Het Ministerie geeft aan dat na de uitwerking van het vierde scenario een rapport van het NLR verschijnt. Dit rapport wordt voor de zomer van 2011 verwacht. Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde, ‘De situatie is nu zo dat er nog geen rapport ligt waar we om kunnen vragen of kunnen opeisen. Er is slechts een summiere beschrijving van de evaluatie van de scenario’s bekend terwijl wij graag over de details van de aan- en uitvliegroutes willen beschikken’. Leefbaar Zeewolde zal verder navraag doen bij de ministeries en de Alderstafel om zo spoedig mogelijk de details van de routes boven water te krijgen. ‘Wij hopen van harte dat men niets te verbergen heeft’ aldus Sonneveld.

standvanzakenbriefLelystadsept.2010  van de heer Alders aan de Ministers van VenW, VROM en Defensie.

Voor meer informatie

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

0616782007