Structuurvisie en speldialoog

En zo is het al weer juni geworden! Een tijd lang heb ik geen blog geschreven, omdat de actualiteit van een blog al snel wordt ingehaald door de volgende ontwikkelingen. Ook heb ik het laatste jaar hard gewerkt aan vele projecten, en nu de zomer voor de deur staat is het tijd om de draad van het informeren via de blogs weer op te pakken.

Structuurvisie
Laat ik beginnen met de structuurvisie. Basis voor deze visie is het Koersdocument, vastgesteld door de Raad in 2009. Toen ik in april 2011 aantrad, was een deel van dat document al verouderd door de gebeurtenissen op het economisch gebied. Je zag de vertragingen in de bouw, je hoorde dat banken niet of nauwelijks een hypotheek wilden verschaffen, de voorspellingen over daling van de huizenprijzen waren niet van de lucht. Kortom, tijd om een tussenstand te maken in de vorm van een oplegnotitie.
Deze oplegnotitie werd door de oppositiepartijen met hoongelach ontvangen: de economie trok al weer aan, zeiden ze, en wij wilden alleen maar een hek om het dorp.
Een jaar verder ligt de structuurvisie op dit moment ter inzage. Een visie, die de komende tien jaar bepaald hoe het verder gaat met ons prachtige Zeewolde. Geen hek om het dorp, maar duidelijke keuzes waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De toeristisch-recreatieve functie rondom de Blauwe Diamant en de Groenewoudseweg willen we een kans geven, en mochten we de Polderwijk binnen tien jaar afgebouwd hebben, dan kunnen we in ieder geval verder bouwen in het gebied, waar voorheen bedrijventerrein Fortenveld gerealiseerd zou worden. Ook ligt de aandacht en inspanning op het realiseren van de woonzorgzone in het Centrum rondom de Sfinx. Woningen bouwen in het bos is nog steeds niet mogelijk.
Er is de komende tien jaar voldoende ruimte voor iedereen. Het wachten is op betere tijden.

Speldialoog: wonen en bouwen voor en met jongeren
Wachten we dan maar af tot de markt aantrekt? Nee, integendeel. Deze collegeperiode hebben we als doel gesteld dat we starters/jongerenwoningen willen bouwen. Om de juiste woningen te bouwen, en zoals beloofd, op een andere manier met onze inwoners te communiceren, hebben we samen met de TU Delft een speldialoog ontwikkeld. Aan de hand van een soort Monopoly en WittePietenspel zijn we het gesprek aan gegaan met diverse groepen jongeren over hun beelden en wensen over wonen. Zo spraken we over het inkomen, de lasten en lusten die bij het kopen of huren van een huis komen kijken, en het budget dat je daarvoor nodig hebt. Ook spraken we aan de hand van foto’s van bijvoorbeeld een buurthuis, straatfeest, speeltoestellen, groenvoorziening of straten, wat jongeren belangrijk vinden in een buurt om te wonen, en wat absoluut noodzakelijk is om je prettig te voelen. Zo krijgen wij meer inzicht over wat we moeten doen om jongeren in Zeewolde te houden.
Er vinden deze zomer nog een paar vervolggesprekken plaats. Het uiteindelijke doel is samen met een groep jongeren middels een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een groep woningen te realiseren die zij zelf hebben bedacht. Ook gaan we volgend jaar nog een aantal jongerenwoningen realiseren om aan de vraag hiernaar te kunnen voldoen. In de nazomer willen wij hiervoor de vervolgstappen nemen.
Mocht u nog vragen hebben over beide onderwerpen van dit blog, aarzel dan niet ze te stellen. Ik beantwoord ze graag voor u!

<Winnie Prins>